En person ger en gåva i en fysisk bössa till Act Svenska kyrkan, personen som håller i bössan har ett vitt band med Act Svenska kyrkans logotyp.
Foto: Tone Westerlund

Internationellt engagemang

Vill du vara med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv? Du kan ge en gåva till Act Svenska kyrkan men du kan också engagera dig aktivt genom Svenska kyrkan Tidaholms insamlingsaktiviteter eller i internationella gruppen. Tillsammans förändrar vi världen!

150 år av internationellt engagemang

Året var 1894, den 3 november när Svenska kyrkans mission (SKM) bildades med uppdraget att dela tro och liv samt att stå på de utsattas sida runt om i världen.

Sedan dess har kampen fortsatt, för och tillsammans med människor i utsatthet och över hela världen. Läs mer om det internationella arbetet på Act Svenska kyrkans webbplats.

Var med och förändra världen

Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Ta ställning för människor som lever i utsatthet. Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Tack för din gåva!

Internationella gruppen

Är du intresserad av internationellt arbete, globala frågor och vill engagera dig för detta finns internationella gruppen i Svenska kyrkan Tidaholm.

Jag vill veta mer!

Resultat och projekt

Svenska kyrkan Tidaholm har under året många insamlingar till Act Svenska kyrkan, auktioner, försäljningar, kollekter och andra arrangemang.

Resultat julinsamlingen 2023

Från första advent till trettondedag jul var temat för Act Svenska kyrkans julinsamling ”Bryt en tradtition” och handlade om att bryta skadliga traditioner som drabbar flickor. Nu har resultatet kommit och totalt samlades det in 42 165 000 kronor, varav från Tidaholms pastorat samlades det in totalt 180 383 kr. Fantastiskt! Tack till alla som var med i insamlingen! Tillsammans kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv!

Läs mer om julinsamlingen och resultatet på Act Svenska kyrkans webbplats.

Resultat julinsamlingen 2022

Act Svenska kyrkans julinsamling 2022 hade för tredje året i rad temat ”Bryt en tradition” och handlade om att bryta skadliga traditioner som drabbar flickor, bara för att de är flickor. Från advent till trettondedag jul samlades det in totalt 52,9 miljoner kronor, vilket är ett nytt rekord!

I Svenska kyrkan Tidaholm samlades hela 266 613 kr in till Act Svenska kyrkans julinsamling. Helt fantastiskt! Tack till alla som var och är med i kampen för att bryta skadliga traditioner!

Resultat insamling våren 2022

Under våren 2022 samlade Tidaholm in över 285 000 kr till Fasteaktionen, Act Svenska kyrkans nödrop för Ukraina och andra insamlingar under mars, april och maj månad. Helt fantastiskt!

Tidigare resultat av insamling, 2019 och 2020

Under julinsamlingen 2020 samlades det in 36,5 miljoner till Act Svenska kyrkan, för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Fantastiskt!

Under julinsamlingen 2019 samlade Tidaholm in över 160 000 kr! Tack! Detta år lyftes de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon är flicka. I Tidaholms pastorat har hela 161 620 kronor samlats in. Totalt i landet slogs insamlingsmålet och totalt samlades det in hela 42,6 miljoner. Tidaholms pastorat har en ökning på 36 500 kronor. Fantastiskt!

Insamlingsprojekten är ett representativt urval av allt vi gör, katastrofinsatser, tro och lärande, hållbar försörjning, mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. Varje tema består av flera projekt från olika delar av världen.

Svenska kyrkan i utlandet

Victoriaförsamlingen i Berlin. Foto: Magnus Aronson /Ikon - Om Svenska kyrkan i utlandet

Församlingar i utlandet, i Berlin, i Oslo, London, Mallorca och flera andra ställen i världen har samma uppdrag som församlingar i Sverige och finns på omkring 40 orter runt om i världen.

Du kan läsa mer om det arbete som utlandsförsamlingarna gör samt var de finns på Svenska kyrkan i utlandets webbplats.

Världens barn

Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Världens barn är Radiohjälpens största insamling. Den genomförs av Sveriges Radio P4 och Sveriges Television samt i samarbete med 14 svenska organisationer, bland annat Act Svenska kyrkan.

På Act Svenska kyrkans webbplats kan du läsa mer om Världens barn samt på varldensbarn.se

Skapelsetid

Foto: Magnus Aronson /Ikon - Om Skapelsetid

Skapelsetid (engelska: Season of Creation) pågår från 1 september till 4 oktober. Under denna period står skapelsen och vårt gemensamma ansvar för den i fokus, i gudstjänster och andakter.

Läs mer om Skapelsetid på Svenska kyrkans gemensamma sidor.

Tillsammans kan vi göra världen mer rättvis

Två kvinnor på en indisk marknad.

Ge en gåva

Att skänka pengar till välgörenhet är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

Tre barn med skolväskor på ryggen. De ler och ser glada ut.

Bli månadsgivare – förändra liv varje dag

Med en liten gåva varje månad kan du bidra till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler kan ta sig bort från fattigdom.

Tre kvinnor håller i varsin get.

Stöd ett fokusområde

Tillsammans arbetar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Din gåva till Act Svenska kyrkan används där den behövs bäst just nu. Du kan också välja att rikta din gåva till ett specifikt fokusområde, det som ligger dig närmast om hjärtat.