Foto: Jesper Wahlström

Internationellt engagemang

Act Svenska kyrkan arbetar med effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och förändringskapande genom påverkansarbete. Här hittar du information om hur du kan engagera dig för varje människas rätt till ett värdigt liv!

Pojke står på en soptipp.

Nytt rekord för Act Svenska kyrkans fasteaktion

Under Act Svenska kyrkans fasteaktion samlades i år hela 61,6 miljoner kronor in, vilket är ett nytt rekord. Resultatet visar att vi tillsammans kan göra stor skillnad genom vårt engagemang och våra församlingsaktiviteter runt om i landet. Det visar att vi tillsammans kan främja en hållbar och rättvis matförsörjning samt en hållbar fred. 

Act Svenska kyrkans insamlingsperioder

 

Fasteaktionen - pågår från fastlagssöndagen till och med palmsöndagen

Fasteaktionen 2022 går under temat ”Dela lika under samma himmel”. Den positiva utvecklingen i världen har de senaste åren gått tillbaka till följd av konflikter, ekonomisk ojämlikhet och klimatförändringar. Dessutom har coronapandemin förstärkt den negativa utveckligen ytterligare.

Under fasteaktionen bjuds vi därför in till reflektion och omprövning av hur vi var och en kan bidra till en hållbar utveckling för alla människor, både idag och i framtiden.

Julinsamlingen - pågår från första advent till trettondedag jul

Julinsamlingen 2021 går under temat ”Bryt en tradition” och handlade om att bryta skadliga traditioner som drabbar flickor, bara för att de är flickor. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan mot orättvisor och förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Produktbild av matkasse i tyg som är kluven på mitten. Några ärtor har rullat ut på bordet.

Dela lika under samma himmel

Fasteaktionen 2022 är avslutad. Tillsammans samlade vi in 61,6 miljoner, vilket är ett nytt rekord! Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som har engagerat sig och bidragit med gåvor, aktiviteter, auktioner, tid och energi! Tillsammans har vi delat med oss till människor som är i akut hungersnöd, är på flykt från krig eller av någon annan anledning lever i utsatthet. Tillsammans gör vi världen hel.

Tre unga flickor varav en håller upp ett påpekande finger i luften

Bryt en tradition - julinsamlingen 2021

Julinsamlingen 2021 är nu avslutad. Tillsammans nådde vi ett nytt rekord för Julinsamlingen med det fantastiskt resultat på 46,4 miljoner kronor till Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser. Vi vill rikta ett varmt tack till alla er som har engagerat er och bidragit med gåvor, tid och energi till kampen för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans gör vi skillnad!

Resultat insamlingar för internationellt engagemang

Resultat insamling våren 2022

Under våren 2022 samlade Tidaholm in över 285 000 kr till Fasteaktionen, Act Svenska kyrkans nödrop för Ukraina och andra insamlingar under mars-maj. Helt fantastiskt!

Tidigare resultat av insamling, 2019 och 2020

Under julinsamlingen 2020 samlades det in 36,5 miljoner till Act Svenska kyrkan, för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Fantastiskt!

Under julinsamlingen 2019 samlade Tidaholm in över 160 000 kr! Tack! Detta år lyftes de orättvisor och övergrepp som en flicka drabbas av bara för att hon är flicka. I Tidaholms pastorat har hela 161 620 kronor samlats in. Totalt i landet slogs insamlingsmålet och totalt samlades det in hela 42,6 miljoner. Tidaholms pastorat har en ökning på 36 500 kronor. Fantastiskt!

Var med och förändra världen

Ta ställning för människor som lever i utsatthet. Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa.

Tack för din gåva!

Svenska kyrkan Tidaholms insamling

Svenska kyrkan Tidaholm har under året många insamlingar till Act Svenska kyrkan, auktioner, försäljningar, kollekter och andra arrangemang.

Är du intresserad av internationellt arbete så finns det här lokalt en internationell grupp som leder och inspirerar församlingarna till ökat engagemang. Läs mer längre ner på sidan.

Internationella gruppen

Är du intresserad av internationellt arbete och globala frågor?

Internationella gruppen vill inspirera, uppmuntra och utmana Svenska kyrkans församlingar till att tänka och handla globalt. Det kan handla om att producenterna till våra varor ska få skäligt betalt, oavsett var de bor. Eller att samla in pengar för att stödja ett hjälpprojekt. Kanske att samla till en inspirationskväll för allmänheten.

Gruppen bestämmer själv hur den vill arbeta och med vad den vill arbeta. Det finns alltid plats för nya tankar, nya metoder och fler personer. Välkommen med!

Kontakta Tone Westerlund, 0502-197 81 eller Sara Strömberg, 0502-197 88

Klimatstigen

Nu finns Svenska kyrkans första klimatstig färdig. Ta tillfället att komma ut i naturen och samtidigt lära dig om miljö och klimat. För barnen finns det uppdrag att utföra och det finns även möjlighet att formulera klimatlöften. Klimatstigen finns på stiftsreservatet Tjäderåsen på Torsö utanför Mariestad. Klicka in här för mer information samt se filmen om Klimatstigen.

En grupp människor springer mot kameran. Det står Världens Barn eller Act Svenska kyrkan på deras tröjor.

Världens barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 14 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga gör vi en enorm insats för världens barn och du är välkommen att vara med!

Insamlingsprojekten är ett representativt urval av allt vi gör, katastrofinsatser, tro och lärande, hållbar försörjning, mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. Varje tema består av flera projekt från olika delar av världen.

Insamlingsbössa på ett köksbord uppmanar till att ge en gåva.

Ge en gåva

Att ge en gåva är att ge en annan människa ett hopp, en möjlighet och en framtid. Act Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor och deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Tack för din gåva!

Tre flickor i sex års åldern sjunger och leker. De är lite smutsiga och har färgglada kläder på sig.

Stöd ett fokusområde

Tillsammans arbetar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv. Din gåva till Act Svenska kyrkan används där den behövs bäst just nu. Du kan också välja att rikta din gåva till ett specifikt fokusområde, det som ligger dig närmast om hjärtat.

Två flickor i 5 års åldern håller om varandra

Bli månadsgivare

Med en gåva varje månad kan du bidra till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler kan ta sig bort från fattigdom. Som månadsgivare tar du ställning för människor som lever i utsatthet varje dag.