Pojke i rullstol pekar och läser på svartatavlan framme i klassrummet
Foto: LWF Kenya-Somalia

Världens Barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga gör vi en enorm insats för världens barn och du är välkommen att vara med!

För alla barns rätt till utveckling

Act Svenska kyrkan medverkar i insamlingen till Världens Barn och lyfter under 2021 satsningen på barn med funktionsnedsättningar som lever i flyktingläger i Kismayo, Somalia. I Somalia ses barn med funktionsnedsättning ofta som en börda och har svårt att bli accepterade av samhället. Extra svårt blir det för barn som lever i flyktingläger där det sällan finns resurser till hjälpmedel eller anpassad skolgång.

Som en del i Act Svenska kyrkans projekt i Somalia byggdes ett rehab- och resurscenter i Kismayo, dit barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar får komma för utredningar, behovsanalys och regelbundna möten. Det görs också hembesök och besök i skolor för att öka tillgängligheten och barnens rörelsefrihet med skolskjuts, ramper och andra hjälpmedel. Dessutom pågår ett arbete för att få myndigheter att ta ansvar för alla barns rätt till utbildning.

Målet är att se till att barnen får möjlighet till skolgång samt hjälpmedel som kan ge dem utveckling, självkänsla och verktyg för att själva skapa en framtid med inkomst och trygghet som vuxna. Det handlar om barnens rätt att vara en del av samhället och att ge personer som står barnen nära, som föräldrar, lärare, vårdnadshavare och tjänstemän, kunskap i de rättigheter som barnen har.

EN RULLSTOL GAV LIVET TILLBAKA

Aaden är tolv år och bor i staden Kismayo, en hamnstad i södra Somalia, med sin mamma, mormor och tio syskon. I dag går han i skolan, träffar vänner, hjälper till att handla familjens mat och följer med på fotbollsmatcher. Men så har livet inte alltid sett ut. När Aaden var två månader gammal ramlade han ur sin säng och skadade ländryggen så svårt att han blev förlamad i båda benen. Under flera år av sin uppväxt tog han sig fram genom att krypa, vilket syns på de ärr han har på kroppen. Han blev väldigt isolerad, och gick inte i skolan. Vändningen kom när hans mamma kom i kontakt med Act Svenska kyrkans partner och rehab- och resurscentret. Centret arbetar bland annat med psykosocialt stöd och hjälpmedel till barn med funktionsnedsättningar. Där fick Aaden en funktionell och psykosocial bedömning, och sedan behovsanpassad hjälp. Aaden har bland annat fått en rullstol han kan köra själv och nu går han i en skola som är anpassad för barn med särskilda behov. Från centret får han också hjälp med skolmaterial, skolböcker och skoluniform samt reservdelar till rullstolen. Hans mamma får samtalsstöd och Aadens utveckling följs upp, både fysiskt och mentalt, med målet att stärka självkänslan och självförtroendet.

Pojke kör sin rullstol med ett styre som ser ut som tramporna på en cykel.
Från centret får Aaden hjälp med skolmaterial, skolböcker och skoluniform samt reservdelar till rullstolen. Foto: LWF Kenya-Somalia

Vad räcker pengarna till?

  • 20 kr räcker till att ge en förälder och ett barn något att äta och dricka under ett lekgruppstillfälle som rehab- och resurscentret har för barn med funktionsnedsättningar. 
  • 50 kr räcker till skolskjuts och transport till rehab- och resurscentret för ett barn i en månad. 
  • 170 kr räcker till en skoluniform.
  • 600 kr räcker till ett hygienpaket till ett barn (innehåller bland annat matta, tvättfat, tvål, sanitetsartiklar, underkläder, myggnät, vattenbehållare, vattenbringare och lakan).

Håkan Jonsson springer för Världens Barn

Läkaren, maratonlöparen och Act Svenska kyrkans ambassadör Håkan Jonsson springer för Världens Barn. Från den 20 september till den 1 oktober 2021 kommer Håkan att springa tillsammans med bland annat skolor, församlingar, biskop Åke Bonnier i Skara stift och Act Svenska kyrkans chef Erik Lysén. Var med du också!

Ge en gåva i Håkans insamling till Världens Barn

Om Världens Barn – för alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. Trots det dör 15 000 barn under fem år varje dag, vart femte barn går inte i skolan och ca 30 miljoner barn är på flykt på grund av våld eller konflikt. Om vi inte agerar, kommer mer än 160 miljoner barn leva i extrem fattigdom år 2030, 12 miljoner barn kan bli utan grundskoleutbildning och 56 miljoner barn riskerar att dö innan sin femårsdag. Världens Barn jobbar därför med att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet med fokus på hälsa, skola och trygghet. För när barn har en god hälsa, möjlighet till utbildning och lever i trygghet, ökar deras chanser betydligt att få en bra framtid.

Gåvor till Världens Barn går till långsiktigt arbete för barns rättigheter. Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett trettiotal projekt i lika många länder inom Världens Barn. Det projekten har gemensamt är att de jobbar för barns framtid och att de alltid utgår från barns rättigheter.

Radiohjälpens plusgiro 90 1950-6 och bankgiro 901-9506 är alltid öppet för gåvor. Det går även bra att swisha en gåva till nummer 9019506. Märk gåvan med BARN. Besök Världens Barn hemsidan för mer information.

Tillsammans för världens barn - Se den direktsända TV-galan på SVT1. Fredag 1 oktober 20.00-22.00

Riksinsamlingen Världens barn

För dig som jobbar i församling