Foto: Magdalena Vogt

Världens Barn

Act Svenska kyrkan deltar i insamlingen Världens Barn och lyfte 2020 satsningen på utbildning för rohingyer som lever som internflyktingar i Myanmar. Många är barn och har tidigare inte fått gå i skola.

Act Svenska kyrkan är en del av Världens barn-kampanjen som handlar om alla barns självklara rättighet till hälsa, utbildning och framtid.

Sedan starten 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in. De insamlade pengarna går till att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast.

De organisationer som är med och samlar in pengar har rätt att söka bidrag till sin verksamhet från insamlingen. Act Svenska kyrkans har rätt att ansöka om elva procent av de insamlade pengarna.

Barn GES framtidshopp i flyktingläger för rohingyer

Act Svenska kyrkans profilprojekt för Världens barn 2020 var  utbildningssatsningen LWF Education i Rakhine i Myanmar, där coronapandemin inneburit extra utmaningar. Lärare har bland annat fått bidra i arbetet med att förebygga och förhindra smittspridning. En viktig del har även varit att sprida kunskap om covid-19 och hur viruset sprids samt tillgodose att det finns möjligheter att hålla god handhygien.

Men det långsiktigt arbetet har samtidigt kunnat fortgå med fokus på utbildning för de många rohingyer som lever som internflyktingar under svåra förhållanden i lägret. 

Intresset för utbildningen är stort. I dag går drygt 5 000 barn i de skolor som Världens barns projekt stöttar och lärarna har fått viktig utbildning om barns behov och rättigheter samt hur de upptäcker barn med symptom på stress och trauma.

- Innan lärarna fick den här undervisningen var det nog inte alla som tänkte på att barnen verkligen skulle må bra. Somliga slog barnen, berättar Mohamad, en av de första lärarna som fick utbildning genom Act Svenska kyrkan och en lön han kan leva på.

Mitt i eländet skapar han ett sammanhang som är djupt meningsfullt för såväl sig själv som sina elever. En trygg plats med rutiner, mål och mening.  

Utbildningsnivån är låg bland flyktingarna i lägret, eftersom tillgången på skolor varit eftersatt under decennier. Rohingyerna har länge varit en av Myanmars mest diskriminerade grupper. I lägret får många barn och ungdomar för första gången i livet en chans att gå i riktig skola. 

Många har levt i flyktinglägret ända sedan flyktingvågen 2012, när byar brändes ner och många tvingades fly. Hälften av alla är barn. 

DET HÄR RÄCKER PENGARNA TILL:

  • Skolböcker för en elev i årskurs 1-30 kronor.
  • Undervisningsmaterial för en lärare-250 kronor.
  • Skolmaterial och pennor till en elev-70 kronor.
  •  Ryggsäck med pennor, papper och anteckningsbok-60 kronor.
  • Hygienkit med bland annat digitaltermometer, andningsmasker, handsprit, tvål mm. Två kit per klass har delats ut-870 kronor.            

(samtligt är cirkapriser)

 

VAR MED OCH GE!

Radiohjälpens plusgiro 90 1950-6 och bankgiro 901-9506 är alltid öppet för gåvor. Märk gåvan med BARN. Du kan också sms:a VB100 till 72999 för att ge 100 kronor. 

Läs allt om Världens Barn hos Radiohjälpen

TILLSAMMANS FÖR VÄRLDENS BARN

Se den direktsända TV-galan på SVT1. Fredag 2 oktober 20.00-22.00

För dig som jobbar i församling

Riksinsamlingen Världens barn