Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Världens Barn

Act Svenska kyrkan deltar i insamlingen Världens Barn. 2018 lyfte vi särskilt arbetet bland barn på flykt från Syrien.

Tillsammans med flera andra organisationer är Act Svenska kyrkan en del av Världens barn-kampanjen. Det handlar om alla barns självklara rättighet till hälsa, utbildning och framtid.

Sedan starten 1997 har över 1,5 miljarder kronor samlats in till långsiktig hjälp åt världens mest utsatta barn. De insamlade pengarna går till att förändra villkoren för de barn som har det allra tuffast.

De organisationer som är med och samlar in pengar har rätt att söka bidrag till sin verksamhet från de insamlade pengarna. Act Svenska kyrkans har rätt att ansöka om 7% av de insamlade pengarna.

KRIGET I SYRIEN HAR TVINGAT MÅNGA BARN PÅ FLYKT

Under 2018 lyfte Act Svenska kyrkan särskilt fram arbetet bland barn på flykt från Syrien, där det psykosociala arbetet är oerhört viktigt. Genom att spela teater, måla, leka och delta i gruppdiskussioner får barn i åldrarna 7-14 år hjälp att hantera sina känslor och stöd i att tänka kring framtiden.  

Föräldrar får utbildning i att upptäcka stressymptom och hur de kan hjälpa sina barn att hantera effekterna av kriget. Särskilt utbildade socialarbetare pratar med föräldrar om syriska och jordanska barns situation i Jordanien. Samtalen handlar om barnarbete, barnäktenskap, övergrepp och vikten av att barnen går i skolan.  

VAR MED OCH GE!

Radiohjälpens plusgiro 90 1950-6 och bankgiro 901-9506 är alltid öppet för gåvor. Du kan också sms:a VB100 till 72999 för att ge 100 kronor. 

Läs allt om Världens Barn hos Radiohjälpen

TILLSAMMANS FÖR VÄRLDENS BARN

Se den direktsända TV-galan på SVT1. Fredag 5 oktober 20.00-22.00.

För dig som jobbar i församling