En grupp människor med ryggsäckar har stannat till i skogen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Pilgrimsvandringar

Vandringar med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet. Pilgrimens sju nyckelord Långsamhet, Frihet, Enkelhet, Bekymmerslöshet, Tystnad, Delande och Andlighet.

Om pilgrimsvandring

Pilgrimstänkandet är urmänskligt. Att vara till, röra sig och mogna. Att söka en rytm i livet.

”Att vilja, söka möjligheter och ibland kunna. Att gå, rasta och omorientera och välja väg. Att starta, komma till delmål och nå fram. Vilka är vägarna och vilket är målet?” - ur förordet till Tankegångar om pilgrimsteologi.

Pilgrimsvandrare finns över hela vår jord och i de flesta stora världsreligioner. Människor har alltid vandrat kortare eller längre sträckor för att nå ett yttre eller inre mål.

En man med keps håller i en lång stav som är böjd i ena änden, han sträcker ut ena handen, bakom honom står fem personer och lyssnar, omkring dem är det grönskande sommar med gröna träd och solen som skiner.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Ända sedan den första pingsten har den kristna Kyrkan pilgrimsvandrat till olika geografiska platser, platser som av olika skäl fått en särskild betydelse för de troende. Det yttre målet är viktigt, men kanske är vägen dit ännu viktigare. En pilgrimsvandring är en yttre och en inre vandring på samma gång.

Kyrkans tro är att Gud som gett oss livet också går med. Före dig. Vid din sida. Alltid nära.

Pilgrim Skaraborg

Pilgrim Skaraborgs webbplats kan du se film och bilder om pilgrimsvandring.

Om pilgrimsvandring

Ann-Mari Svensson om pilgrimsvandring. Dokumentet öppnas som pdf och går att ladda ner.