Ett urval av utgivna nummer av församlingstidningen Kyrkfönstret.
Foto: Tone Westerlund

Församlingstidning och sociala medier

Aktuell information, artiklar och bilder från vad som händer i Svenska kyrkan Tidaholm kan du få på olika sätt. Bara att välja vad som passar dig bäst!

Svenska kyrkan Tidaholm på Facebook

Välkommen att gilla och följa Svenska kyrkan Tidaholm på Facebook. Vi vill tillsammans med dig skapa ett forum där vi kan diskutera livet och dess frågor samt ge information om vad som är på gång.

För att hitta till Svenska kyrkan Tidaholms Facebooksida, logga in på Facebook och sök på ”Svenska kyrkan Tidaholm”.

Svenska kyrkan Tidaholm på Instagram

Följ gärna Svenska kyrkan Tidaholm på Instagram!

Svenska kyrkan Tidaholms Instagramkonto sköts av många med det gemensamma syftet att de vill spegla vad som sker i pastoratet. På Instagramkontot kan du få en inblick i verksamheter för olika åldrar m.m.

För att hitta till Svenska kyrkan Tidaholms Intagramkonto, logga in på Instagam och sök på ”Svenska kyrkan Tidaholm”.

Församlingstidning

Svenska kyrkan Tidaholms församlingstidning Kyrkfönstret kommer ut med fyra nummer per år och delas ut till alla som bor i Tidaholms kommun, men tidningen går även att läsa på nätet. 

Läs Kyrkfönstret

Kyrkfönstret delas ut till alla som bor i Tidaholms kommun men den går också att läsa på nätet.

Jag vill läsa Kyrkfönstret