Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Begravningsgudstjänst hålls för att få säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack.

Sorgens många ansikten

Att ta farväl av en närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir bara glimtvis verkligt när någon som vi älskar dör. Att samlas till begravningsgudstjänst: familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft ur minnet av den som lämnat oss.

En stund av tacksamhet

Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den döde. Vi får tacka för 
vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det 
som inte blev som vi ville och hoppades. Begravningsgudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Vi lägger kroppen till vila. Människan är en del av den här världen, men är också något mer. Vi har del i något större, vi hör ihop med Gud. Det är egentligen inte farväl vi säger, utan på återseende.  Jesus säger: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör” (Johannesevangeliet kapitel 11 vers 25).

Tillsammans med präst och musiker formas begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram minnet av den döda.

Kraft i gemenskap

Tillsammans med prästen får vi forma begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram minnet av den döde. Att fundera runt avskedet är en del av att säga farväl. Att prata är också viktigt för sorgearbetet. Därför är det bra att fortsätta gemenskapen med en minnesstund efter begravningen. Hur många som deltar och var samlingen sker är av mindre betydelse och om det blir mat eller inte spelar ingen som helst roll. Det handlar om att få vara tillsammans, att låta sorg och saknad samsas med glädje och tacksamhet.

Dagarna som följer

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan ofta kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund på jorden. Kyrkans präster och diakoner och kyrkans leva-vidare-grupp finns till hands för den som vill dela sin sorg.

Vid allhelgonahelgen tänder vi tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som inte finns hos oss mer. Sorgen har lika många ansikten som sörjande. Vi människor lever olika liv och vår sorg liknar inte varandras, ändå är saknaden något som förenar oss. Och det som kan bära i vardagens tomhet är Guds löfte om att vi inte är ensamma. Vid allhelgonatiden inbjuds till minnesgudstjänster runtom i våra kyrkor.

 

Bra att veta inför begravningen

Hur går det till när någon dör?

Anmälan om begravning kan ske genom begravningsbyrå, som kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning. Om begravningsbyrå inte har anlitas är det viktigt att snarast ta kontakt med expeditionen i Kyrkans hus, Tidaholm och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

För den som är medlem i Svenska kyrkan är kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i de fall det finns bärare, kostnadsfritt. Bårtäcke finns att låna vid begravningsgudstjänst. Finns det önskemål om solist eller instrumentalist kostar det dock extra.

Dödsboet, alltså de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration och så vidare.

Platser för begravningsgudstjänst

I kartan längst ner på sidan hittar du var dessa kyrkor, kapell och församlingshem finns och kan läsa mer om dem.

Frågor och svar om begravning

Det vanligaste är att dödsboet, alltså de närmast anhöriga, anlitar en begravningsbyrå som vidarebefordrar all väsentlig information till församlingen/pastoratet.

Om detta inte är fallet är det viktigt att snarast ta kontakt med den församling som den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som har varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp i gudstjänsten, kyrkans klockor ringer och församlingen ber för den avlidne.

Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i de fall det finns bärare är kostnadsfritt för den som är medlem i Svenska kyrkan. Om det önskas ha med en solist eller instrumentalist kostar det dock extra.

Dödsboet, alltså de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration och så vidare.

Begravningsbyrån kan ombesörja begravning för icke tillhörig, så kallad borgerlig begravning.

Om de anhöriga ändå önskar att begravningen ska hållas i Svenska kyrkans ordning kan det vara möjligt. Det är kyrkoherden i församlingen som beslutar om det. I sådana fall tas en kostnad ut enligt en fastställd taxa.

Det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats.

Ett bårtäcke är ett täcke som läggs över kistan och används som alternativ till kistdekorationer med blommor. Att använda bårtäcke är en gammal sed och kräver inte någon dyrbar kista eller dyra blomsterdekorationer.

Bårtäcket är främst lämpat för begravningsgudstjänster med efterföljande kremation. Vid jordbegravning tas bårtäcket av innan kistan bäres ut till graven.

Läs mer om bårtäcken i Svenska kyrkan Tidaholm.

En ceremoniurna är en urna för ceremoni med aska. Den är gjord så att kartongen från krematoriet får plats i urnan. Läs gärna mer och se bilder på de två ceremoniurnorna som finns att låna.

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt i sorgearbetet.

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats och man reser en gravsten.

I urngravar, askgravar och minneslunder begravs stoft som har kremerats. Skillnaden mellan dessa är att urngraven är har en gravsten och stoftet i askgraven är utmärkt med en namnplatta.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln i askgravplatsen. Minneslunden är helt anonym.

Det gör dödsboet.

Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor, det är tråkigt för alla inblandade. För att begravningen ska bli ett så fint minne som möjligt vill Svenska kyrkan råda till att man går varandra till mötes. Bjud gärna in präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt.

Vill du boka tid för begravning eller har andra frågor, kontakta:

Expeditionen i Kyrkans hus

Har du frågor om kyrkor, kyrkogårdar, vill boka tid för begravningsgudstjänst, bårtäcke eller ceremoniurna kan du kontakta expeditionen i Kyrkans hus. Du kan också komma förbi, adressen är Norra Kungsvägen 6 i Tidaholm.

Jag vill kontakta expeditionen

Vid frågor om kyrkogården, gravrätt och gravskötsel:

Kontakt i kyrkogårdsfrågor

Har du frågor om kyrkogårdarna, gravrätt, gravskötsel med mera kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta ansvariga för kyrkogårdsfrågor

Någon att prata med

Kyrkans präster och diakoner och kyrkans leva vidaregrupp finns till hands för den som vill dela sin sorg. Vid allhelgonahelgen tänder vi tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som inte längre finns hos oss och sörjande inbjuds till minnesgudstjänster eller musik & lyrik i olika kyrkor.

 

En kvinnlig diakon och en man sitter inomhus och samtalar.

Kontakt med präst eller diakon

Om du mist en närstående och önskar prata med någon.

På ett tänt gravljus har någon klistrat ett rött hjärta med texten Vi är alltid med dig.

Allhelgonahelgen

Under allhelgona får vi tillsammans med människor i Sverige och i världen uppmärksamma och minnas dem som inte längre finns kvar i det här livet. Det är dagar då vi får påminnas om att döden finns och att den drabbar oss alla.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Minnesgåva

Många vill i samband med begravningen lämna en gåva till något ändamål istället för en blomma. Tänk på att det utöver de vanliga ändamålen finns många andra.

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort eller en hyllningsgåva för att uppvakta någon som du vill fira.

I samband med dödsfall kan det vara fint att lämna en minnesgåva, kanske istället för blommor. I många fall har de anhöriga ett önskemål om ändamål, detta står oftast i dödsannonsen ihop med en hänvisning i form av ett plus- eller bankgironummer eller ett telefonnummer till organisationen.

Observera att Svenska kyrkan Tidaholm bara tar emot minnesgåvor som går till Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet eller till någon av Svenska kyrkans Tidaholms lokala verksamheter.

Du kan alltid lämna en gåva till Act Svenska kyrkan eller till Svenska kyrkan i utlandet.

Tack för din gåva!

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om begravning och sorg

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.

En kyrksal med en vit kista med rosa rosor på locket står till vänster i bild. På andra sidan om kistan står en präst i liturgiska kläder och med nerböjt huvud. I förgrunden syns delar av kyrkbänkar i trä.

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med begravningsgudstjänst.

Stora salen i Fröjereds församlingshem.

Om du bokar en av Svenska kyrkan Tidaholms lokaler

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter i samband med lokalbokning

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

I kartan kan du se var kyrkor och församlingshem finns: