Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att ta farväl av en närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir bara glimtvis verkligt när någon som vi älskar dör. Att samlas till begravningsgudstjänst: familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft ur minnet av den som lämnat oss.

Begravningsgudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan.

Jesus säger: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör” (Johannesevangeliet kapitel 11 vers 25).

Tillsammans med präst och musiker formas begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram minnet av den döda.

Vitt bårtäcke med gröna löv på kista i Norra kapellet.

Inför begravningen

Bra att veta inför begravningen.

Någon att prata med

Kyrkans präster och diakoner och kyrkans leva vidaregrupp finns till hands för den som vill dela sin sorg. Vid allhelgonahelgen tänder vi tusentals ljus på kyrkogårdarna för dem som inte längre finns hos oss och sörjande inbjuds till minnesgudstjänster eller musik & lyrik i olika kyrkor.

Gåvor

Många vill i samband med begravningen lämna en gåva till något ändamål istället för en blomma. Tänk på att det utöver de vanliga ändamålen finns många andra.

Några exempel är:

Act Svenska kyrkan, den lokala församlingen och kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet, barn-, ungdoms- och diakoniverksamhet i församlingen.

Kontakt med präst eller diakon

Om du mist en närstående och önskar prata med någon.

Minnesgåva

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort eller en hyllningsgåva för att uppvakta någon som du vill fira.

Mer om begravning och sorg

Från och med 1 april 2019 går det bara att spela CD-skiva eller via iTunes i våra kyrkor. Om inspelad musik önskas i samband med kyrkliga handlingar ska musiken spelas från köpt CD eller iTunes. 

Det är tillåtet för en privatperson att ladda ner en låt eller sång från iTunes och spela upp. Svenska kyrkan har avtal med STIM för att spela upp inköpt nedladdad musik. Det innebär att vi kan spela upp nedladdade låtar från iTunes och liknande tjänster. 

Däremot kan inte Spotify eller andra tjänster för strömmad musik användas. Detta beror på avtal om STIM-ersättning gällande licenser/royalty till skivbolagen. Vid köp av CD-skiva eller via iTunes så betalas licens/royalty automatiskt vid köpet. 

Kom ihåg att ange titel och kompositör i eventuellt programblad. Prata med prästen som ni har kontakt med i förväg så provspelning kan göras. 

Frågor och svar

Det vanligaste är att dödsboet, alltså de närmast anhöriga, anlitar en begravningsbyrå som vidarebefordrar all väsentlig information till församlingen/pastoratet.

Om detta inte är fallet är det viktigt att snarast ta kontakt med den församling som den avlidne tillhörde och anmäla dödsfallet och önskan om begravning.

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som har varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp i gudstjänsten, kyrkans klockor ringer och församlingen ber för den avlidne.

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt praktiskt runt en begravning, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som ska göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt i sorgearbetet.

Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i de fall det finns bärare är kostnadsfritt för den som är medlem i Svenska kyrkan. Om det önskas ha med en solist eller instrumentalist kostar det dock extra.

Dödsboet, alltså de närmast sörjande, är ansvarigt för kostnader som rör kista, svepning, kistdekoration och så vidare.

I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats och man reser en gravsten.

I urngravar, askgravar och minneslunder begravs stoft som har kremerats. Skillnaden mellan dessa är att urngraven är har en gravsten och stoftet i askgraven är utmärkt med en namnplatta.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln i askgravplatsen. Minneslunden är helt anonym.

Ett bårtäcke är ett täcke som läggs över kistan och används som alternativ till kistdekorationer med blommor.

Att använda bårtäcke är en gammal sed och kräver inte någon dyrbar kista eller dyra blomsterdekorationer.

Bårtäcket är främst lämpat för begravningsgudstjänster med efterföljande kremation. Vid jordbegravning tas bårtäcket av innan kistan bäres ut till graven.

Begravningsbyrån kan ombesörja begravning för icke tillhörig, så kallad borgerlig begravning.

Om de anhöriga ändå önskar att begravningen ska hållas i Svenska kyrkans ordning kan det vara möjligt. Det är kyrkoherden i församlingen som beslutar om det. I sådana fall tas en kostnad ut enligt en fastställd taxa.

Det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar. En minnesgudstjänst kan då vara ett alternativ.

Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats.

Det gör dödsboet.

Ibland kan det vara svårt att komma överens om praktiska frågor, det är tråkigt för alla inblandade. För att begravningen ska bli ett så fint minne som möjligt vill Svenska kyrkan råda till att man går varandra till mötes. Bjud gärna in präst eller begravningsentreprenör så tidigt som möjligt.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

En kyrksal med en vit kista med rosa rosor på locket står till vänster i bild. På andra sidan om kistan står en präst i liturgiska kläder och med nerböjt huvud. I förgrunden syns delar av kyrkbänkar i trä.

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med begravningsgudstjänst.

Vy över stora salen i Fröjereds församlingshem/lägergård. Bild tagen mot scenen.

Om du bokar en av Svenska kyrkan Tidaholms lokaler

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter i samband med lokalbokning

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.