Två personer som sitter på en parkbänkssamtal på Norra kyrkogården i Tidaholm och samtalar med varandra.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Sorg

Tre gånger per år bjuder Svenska kyrkan Tidaholm in till Leva vidare-grupper för dig som närmast anhörig till någon som gått bort.

Svenska kyrkan i Tidaholm inbjuder tre gånger per år till en ”Leva vidaregrupp” som riktar sig till dig som blivit änka/änkeman. Grupperna är mycket uppskattade. Där delar vi glädje och sorg med varandra. Fokus är på dig, som nu skall leva vidare på ett nytt sätt.

Vi kan också hjälpa till att förmedla kontakten till ”sorgegrupper” för barn och ungdomar som förlorat en förälder eller ett syskon.  Sådana grupper finns närmast i Skövde.

Tröst finns inte men man kanske kan hjälpa människor att sörja.

Stig Jonsson, Kistaprästen
En gul blomma som ligger på en sten.

Leva vidare

Att förlora den man delar sitt liv med är något av det mest smärtsamma man kan vara med om. Välkommen att vara med i Leva vidaregrupp.

Hjärta.

Stöd för barn och unga

När en mamma, pappa eller ett syskon dör blir livet annorlunda. Ingenting är sig likt. Man sörjer.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.