Fängelsekyrkan (NAV)

Nämnden för den andliga vården

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion.

Religioner, kyrkor och samfund är på anstalten i Tidaholm är representerade av:

Fängelsepräst Torbjörn Andersson, Svenska kyrkan Tidaholm (från 1 juli 2019), tel: 0502-74 53 98 eller 0502-197 99, mejl: torbjorn.andersson5@svenskakyrkan.se

Fängelsepastor Henrik Örnberg, tel: 0502-74 54 39, 072-72 101 79, mejl: henrik.ornberg@kriminalvarden.se

Pater Marek Gil, Katolska kyrkan

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva sin religion.

Arkimandrit Dorotej Forsner, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Imam Hamza Terzik, Islam

Önskar du nå någon av de senare, kontakta Torbjörn eller Henrik.

Vad gör vi?

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

  • Samtalet - det enskilda mötet
  • Var tredje söndag inbjuder vi också till gudstjänst på fängelset i Tidaholm.  De katolska och ortodoxa prästerna inbjuder till samlingar och samtal regelbundet varje månad. En ekumeniskt sammansatt besöksgrupp kommer varannan vecka för enkelt samspråk över en kopp kaffe.

Vill du veta mer om den andliga vården?

Se Kriminalvården - andlig vård

Se Sveriges kristna råd - andlig vård