Fängelsekyrkan (NAV)

Nämnden för den andliga vården

Varje medborgare är gentemot det allmänna
tillförsäkrad religionsfrihet; frihet att ensam
och tillsammans med andra utöva sin religion.

RELIGIONER, KYRKOR OCH SAMFUND ÄR PÅ ANSTALTEN I TIDAHOLM ÄR REPRESENTERADE AV:  

Fängelsepräst Torbjörn Andersson, Svenska kyrkan Tidaholm (från 1 juli-2019)
tel. 0502-745398 el. 0502-197 99
torbjorn.a.andersson@svenskakyrkan.se

Fängelsepastor Henrik Örnberg
0502-745439, 072-72 101 79
henrik.ornberg@kriminalvarden.se

 

 

Pater Marek Gil, Katolska kyrkan

Arkimandrit Dorotej Forsner, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Imam Hamza Terzik, Islam  

Önskar du nå någon av de senare, kontakta Carina eller Henrik.

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva sin religion.

Vad gör vi?


De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
Samtalet - det enskilda mötet
Var tredje söndag inbjuder vi också till gudstjänst på fängelset i Tidaholm.  De katolska och ortodoxa prästerna inbjuder till samlingar och samtal regelbundet varje månad. En ekumeniskt sammansatt besöksgrupp kommer varannan vecka för enkelt samspråk över en kopp kaffe.

 

Vill du veta mer om den andliga vården?

kriminalvården - andlig vård

Sveriges kristna råd - andlig vård