Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha en gravrättsinnehavare som ansvarar för gravens skötsel.

Att ha ansvar för gravens skötsel innebär att graven ska hållas i vårdat skick. Gravrättsinnehavaren bestämmer också över vem eller vilka som ska gravsättas i graven. Om det saknas gravrättsinnehavare för en gravrätt kan graven komma att återtas.

Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om gravrätt och gravskötsel eller vill veta mer, kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

 • Du har rätt att bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
 • Du har rätt att bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
 • Du har rätt att bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • Du har rätt att få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
 • Du har rätt att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

 • Du är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen.
 • Du är skyldig att iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
 • Du är skyldig att före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.
 • Du är skyldig att anmäla ny gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavare får inte göra något som är till men för intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gångvägen eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

 • Anmäl ny gravrättsinnehavare inom 6 månader, efter innehavarens död.
 • Anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas.
 • Tag hem gravlyktan senast 1 maj, eftersom den utgör ett hinder i förvaltningens arbete.
 • Förvara heller inte vaser etc. bakom gravstenen av samma skäl.

Gravrätt

Kistgravar, urngravar och askgravar upplåts med gravrätt på 25 år. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för gravplatsen.

Gravsättning i minneslund är utan gravrätt

När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse gravrättsinnehavare, som antecknas i kyrkogårdsförvaltningens gravregister. Som bevis på gravrätten får gravrättsinnehavaren ett gravbrev.

Gravrätten kan förnyas (för närvarande på 15 år) utan avgift. Det går att förnya gravrätten så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare som sköter gravrätten.

En gravrätt kan också om så önskas återlämnas till förvaltningen före upplåtelsetidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen kan då upplåta den på nytt. På samma sätt återgår en gravrätt till kyrkogårdsförvaltningen efter upplåtelsetidens utgång.

Välja gravplats

Det är viktigt att tänka igenom valet av gravplats, eftersom det kan vara svårt att flytta aska eller stoft från en plats till en annan. Här kan du läsa om de olika gravskick som finns.

Någon vattnar blommorna på en grav.

Gravskötsel

Skötsel av gravar och skötselavtal. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att teckna avtal eller om du har frågor.

Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter om dig som gravrättsinnehavare eller -intressent när det gäller gravrätt och gravskötsel.

Läs mer