Gravrättsinnehavare

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för gravens skötsel, vilket innebär att graven ska hållas i vårdat skick. Gravrättsinnehavare bestämmer också över vem eller vilka som ska gravsättas i graven.

Gravrätt

Kistgravar, urngravar och askgravar upplåts med gravrätt på 25 år. Gravrättsinnehavaren har ansvaret för gravplatsen.

Gravsättning i minneslund är utan gravrätt

När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse gravrättsinnehavare, som antecknas i kyrkogårdsförvaltningens gravregister. Som bevis på gravrätten får gravrättsinnehavaren ett gravbrev.

Gravrätten kan förnyas (för närvarande på 15 år) utan avgift. Det går att förnya gravrätten så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare som sköter gravrätten.

En gravrätt kan också om så önskas återlämnas till förvaltningen före upplåtelsetidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen kan då upplåta den på nytt. På samma sätt återgår en gravrätt till kyrkogårdsförvaltningen efter upplåtelsetidens utgång.

Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha gravrättsinnehavare. Saknas gravrättsinnehavare kan graven komma att återtas.

Rättigheter som gravrättsinnehavaren har är bland annat att:

 • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
 • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
 • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
 • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
 • återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Skyldigheter som gravrättsinnehavaren har är bland annat att:

 • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen.
 • iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
 • före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.
 • anmäla ny gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavare får inte göra något som är till men för intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gångvägen eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

Att tänka på som gravrättsinnehavare

 • anmäl ny gravrättsinnehavare inom 6 månader, efter innehavarens död
 • anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas
 • tag hem gravlyktan senast 1 maj, eftersom den utgör ett hinder i förvaltningens arbete Förvara heller inte vaser etc bakom gravstenen av samma skäl.

Observera!

Dödsboet är skyldigt att inom sex månader efter att en gravrättsinnehavare avlidit anmäla ny gravrättsinnehavare till kyrkogårdsförvaltningen.

En liten skylt som gått sönder står vid en gravsten.

Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter om dig som gravrättsinnehavare eller -intressent när det gäller gravrätt och gravskötsel.

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.