Fröjereds församlingshem och lägergård där några barn leker på gräsmattan, det är vår och solen skiner.

Fröjereds församling

Välkommen till Fröjereds församling du som tvivlar, du som söker, längtar, hoppas och tror.

Trots att församlingen varken är fyrkantig, tornbeklädd eller täckt med vit puts, finns det vissa likheter mellan kyrkobyggnaden och församlingen. Mitt i byn står Fröjered kyrka och påminner om det himmelska. På samma sätt vill Fröjereds församling påminna om att Jesus lovat att vara nära, mitt i allt.

Fröjereds kyrka är stor och rymmer mycket. Den rymmer altare och kaffebord, bänkar och kuddar, samvaro och enskildhet, musik och tystnad, rörelse och stillhet. Fröjereds kyrka rymmer många, många. På samma sätt vill församlingen rymma mycket och många och vill därför vara en gemenskap som rymmer tro och tvivel, gemenskap och avskildhet, närhet och värme, olika åsikter och traditioner.

Kyrkobyggnaden är byggd för att vara en plats för gudsmöte och möte mellan människor. Fröjereds församling vill vara en gemenskap som möjliggör både möte med Gud, möte mellan människor och möte med dig själv.

Därför samlas församlingen till gudstjänster, till bön och lovsång, till att lyssna på Guds ord. Man får samlas och fira nattvard, samlas till middagar, fester och fika, till syförening, barngrupper, församlingsråd och barnkörsverksamhet.

Mitt i allt, mitt i livet sipprar löftet från Jesus fram: ”Jag är med er alla dagar till tiden slut.”

Fröjereds kyrka

Fröjereds kyrka står mitt i fröjeredsbygden med sitt lanterninprydda torn pekande mot himlen. Med sin blotta närvaro påminner hon om Guds närvaro mitt ibland oss, mitt i vardagen.

Fröjereds församlingshem och lägergård

Fröjereds lägergård ligger i Fröjereds samhälle cirka 9 kilometer norr om Tidaholm i Skara stift, Västergötland.

En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.

Gudstjänst tillsammans

I Fröjered samarbetar Svenska kyrkan med Klämmesbo och Fröjereds missionsförsamlingar.

Till Betlehem

En stjärna har tänts över Fröjereds kyrka. Upplev julens budskap genom smak, doft, musik, drama. "Till Betlehem" är en upplevelsevandring för alla åldrar.