Församlingar

Svenska kyrkan Tidaholm (Tidaholms pastorat) består av fem församlingar, Tidaholm, Fröjered, Varv, Valstad och Hökensås.

Svenska kyrkan Tidaholm vill vara en levande folkkyrka med låga trösklar med ett nära samarbete med det samhälle som kyrkan är en del av. Vi människor är olika, men delar det här livet och har en gemensam framtid, oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell identitet, funktionsvariationer eller annat. 

Fem värdeord från församlingsinstruktionen:

Älskad, berörd, mat för själen, relation och rörelse.