Återtagna gravrätter

Här publiceras återtagna och återlämnade gravplatser

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar fortlöpande med att uppdatera kyrkogårdarnas gravregister. Vissa gravplatser återtas av olika skäl. Vi publicerar här de gravar som återtagits eller återlämnats, och som därför kommer att tas bort. Observera att gravarna tas bort tidigast tre månader efter att de publicerats här och på kyrkogårdens anslagstavla.

Frågor kontakta Kyrkogårdsförvaltningen tel.0502-197 84 eller 0502-197 83