Återtagna gravrätter

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar fortlöpande med att uppdatera kyrkogårdarnas gravregister. Vissa gravplatser återtas av olika skäl.

De gravar som återtagits eller återlämnats och som därmed kommer att tas bort publiceras på hemsidan. Observera att gravarna tas bort tidigast tre månader efter att de publicerats här och på kyrkogårdens anslagstavla.

Kontakt i kyrkogårdsfrågor

Har du frågor om kyrkogårdarna, gravrätt, gravskötsel eller annat som har med kyrkogårdarna och begravningsverksamheten att göra kontaktar du ansvariga för kyrkogårdsfrågor..

Kontakta ansvariga för kyrkogårdsfrågor