En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.

Kontakt i kyrkogårdsfrågor

Vid frågor om kyrkogårdarna med mera kontaktar du ansvariga för kyrkogårdsfrågor hos Svenska kyrkan Tidaholm.

Vitt bårtäcke med gröna löv på kista i Norra kapellet.

Inför begravningen

Bra att veta inför begravningen.

Några gravar på Norra kyrkogården med liggande gravsten, gravarna är så kallade kistgravar, bakom gravstenarna går en låg häck med blommor på och runt omkring syns träd och buskar.

Begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst. Hur stor avgiften är framgår av beskedet om din slutliga skatt. Begravningsavgiften är en årlig avgift som skall täcka kostnaden för begravningsverksamheten.

Välja gravplats

Det är viktigt att tänka igenom valet av gravplats, eftersom det kan vara svårt att flytta aska eller stoft från en plats till en annan. Här följer en beskrivning av de olika gravskick som finns i Svenska kyrkan i Tidaholms kyrkogårdar.

Gravskötsel

Skötsel av gravar och skötselavtal. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att teckna avtal eller om du har frågor.

Gravrättsinnehavare

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för gravens skötsel, vilket innebär att graven ska hållas i vårdat skick. Gravrättsinnehavare bestämmer också över vem eller vilka som ska gravsättas i graven.

Kulturgravar i Tidaholm

Pastoratet har arbetat tillsammans med en antikvarie från Västergötlands museum med att inventera de kulturhistoriska värdena på alla våra kyrkogårdar. Utifrån det arbetet vet vi vilka gravar som ska bevaras för framtiden.

Återtagna gravrätter

Här publiceras återtagna och återlämnade gravplatser

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför säkerhetskontroller av alla gravstenar kontinuerligt, ungefär vart femte år. Samtliga gravstenar i Svenska kyrkan Tidaholm har kontrollerats minst en gång.

Grön el på Norra kyrkogården

Svenska kyrkan Tidaholm producerar numera grön el på Norra kyrkogården.

Se den pågående produktionen

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Svenska kyrkan Tidaholm som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Svenska kyrkan Tidaholms geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.