En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.

Kontakt i kyrkogårdsfrågor

Har du frågor om kyrkogårdarna, gravrätt, gravskötsel med mera kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta ansvariga för kyrkogårdsfrågor

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Begravningsgudstjänst hålls för att få säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack.

Några gravar på Norra kyrkogården med liggande gravsten, gravarna är så kallade kistgravar, bakom gravstenarna går en låg häck med blommor på och runt omkring syns träd och buskar.

Begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Någon vattnar blommorna på en grav.

Gravskötsel

Skötsel av gravar och skötselavtal. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att teckna avtal eller om du har frågor.

Välja gravplats

Det är viktigt att tänka igenom valet av gravplats, eftersom det kan vara svårt att flytta aska eller stoft från en plats till en annan. Här kan du läsa om de olika gravskick som finns.

Gravrättsinnehavare

Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha en gravrättsinnehavare som ansvarar för gravens skötsel.

Återtagna gravrätter

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar fortlöpande med att uppdatera kyrkogårdarnas gravregister. Vissa gravplatser återtas av olika skäl.

Gravsten som lutar.

Säkerhetskontroll av gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen utför säkerhetskontroller av alla gravstenar kontinuerligt, ungefär vart femte år. Samtliga gravstenar i Svenska kyrkan Tidaholm har kontrollerats minst en gång.

Kulturgravar är märkt med en metallsticka med ett ”k” för kulturgrav.

Kulturgravar i Tidaholm

Pastoratet har arbetat tillsammans med en antikvarie från Västergötlands museum med att inventera de kulturhistoriska värdena på alla våra kyrkogårdar. Utifrån det arbetet vet vi vilka gravar som ska bevaras för framtiden.

Grön el på Norra kyrkogården

Svenska kyrkan Tidaholm producerar numera grön el på Norra kyrkogården. Se den pågående produktionen på Norra Kyrkogården.

Se den senaste mätningen

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Svenska kyrkan Tidaholm som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Svenska kyrkan Tidaholms geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.