Foto: IN

Nordanstigskustens församling

Välkommen!

RUNSTENEN VID JÄTTENDALS KYRKA

Länstyrelsen har den 28 maj fattat beslut om vidtagande av åtgärder för att skydda och vårda fornlämning.

Runstenen i Jättendal ska under sommaren 2020 fraktas till konservatorsateljé för konservering och beräknas återföras under 2021.

Runstenen i Jättendal är i så dåligt skick att den efter konservering måste förvaras inomhus. Länstyrlesen har tillsammans med Nordanstigskustens församling kommit överens om att runstenen kan förvaras inne i Jättendals kyrka. Runstenen kommer att förvaras i vapenhuset.

Runstenen var på 1600-talet inmurad i kyrkans södra vägg, helt nära marken. Kyrkan brann år 1800 och vid uppförandet av den nuvarande kyrkan fick stenen i stället bli en trappsten i västra ingången. Där låg den fram till 1865 då den bröts loss ur tröskeln och restes ute på kyrkogården. Sin nuvarande plats fick stenen 1945.

Ristningen är numera svårt skadad, men tack vare äldre avbildningar är den känd i sin helhet. Runorna står i en enkel slinga som följer stenes yttre kanter och på dess inramade mittenyta har det funnits två kristna kors som numera endast är delvis synliga. Gunnborga den goda, som signerat ristningen, är en av få kvinnliga runristare som huggit runstenar och orten Vattrång som omnämns i runskriften där stenen möjligtvis stått från början, ligger åtta kilometer från Jättendals kyrka.

Den invändiga ombyggnationen av Harmångers kyrka är påbörjad. 

Sista uppdateringen av kyrkans ombyggnad innan sommarsemestrarna är vecka 25. 

Fotsteg i sanden på en sandstrand.

Få hjälp och stöd

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du behöver någon att prata med. I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem.

Nordanstigskustens Facebook-sida