Foto: Vladimir Rajta

Nordanstigskustens församling

Välkommen!

Vi ställer om!

Svenska kyrkan i Nordanstigskustens församling anpassar sin verksamhet efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Corona.

Gudstjänsterna sänds digitalt. Gå in på vår Facebook-sida, där finns söndagens gudstjänst.

Församlingens körer tar paus.

Minior och juniorgrupper, söndagsskola samt grupper för föräldrar med barn tar också paus.

Konfirmanderna har en digital plattform för sina träffar.

Vill du prata med någon? ”Promenadsamtal” eller diakonala samtal per telefon.
Kontakta Anna-Karin Björk 0652 - 74 73 05, anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se

våra Gudstjänster i Coronatid.

Var med på Facebook, nu när vi inte kan ses i våra kyrkor. Vi vet ännu inte när vi kan fira gudstjänst tillsammans på plats igen.

Följ oss gärna även på församlingens Facebook-sida. 

Söndagens gudstjänst publiceras kl. 11:00, finns kvar i efterhand och kan ses fram till tisdag veckan efter sändningen.
Sändningen finns att se på https://www.facebook.com/Nordanstigskusten

Tag gärna fram din psalmbok och sjung med!

RUNSTENEN VID JÄTTENDALS KYRKA

Länstyrelsen har den 28 maj 2020 fattat beslut om vidtagande av åtgärder för att skydda och vårda fornlämning.

Runstenen i Jättendal ska under sommaren 2020 fraktas till konservatorsateljé för konservering och beräknas återföras under 2021.

Runstenen i Jättendal är i så dåligt skick att den efter konservering måste förvaras inomhus. Länstyrlesen har tillsammans med Nordanstigskustens församling kommit överens om att runstenen kan förvaras inne i Jättendals kyrka. Runstenen kommer att förvaras i vapenhuset.

Runstenen var på 1600-talet inmurad i kyrkans södra vägg, helt nära marken. Kyrkan brann år 1800 och vid uppförandet av den nuvarande kyrkan fick stenen i stället bli en trappsten i västra ingången. Där låg den fram till 1865 då den bröts loss ur tröskeln och restes ute på kyrkogården. Sin nuvarande plats fick stenen 1945.

Ristningen är numera svårt skadad, men tack vare äldre avbildningar är den känd i sin helhet. Runorna står i en enkel slinga som följer stenes yttre kanter och på dess inramade mittenyta har det funnits två kristna kors som numera endast är delvis synliga. Gunnborga den goda, som signerat ristningen, är en av få kvinnliga runristare som huggit runstenar och orten Vattrång som omnämns i runskriften där stenen möjligtvis stått från början, ligger åtta kilometer från Jättendals kyrka.