Församlingens Swishnummer

Nya Swishnummer från 1 januari 2019

Ange vad inbetalningen avser, plats/namn

Kollekt Harmånger  -  123 644 64 21

Kollekt Jättendal  -  123 337 67 79

Kollekt Gnarp  -  123 609 13 34

Kollekt Strömsbruk 123 613 28 64

***

Fika/mat  -  123 040 40 61

Bokbord  -  123 040 40 53

Insamling, kyrkliga ändamål  -  123 159 79 62

Övriga inbetalningar  -  123 069 76 80