Regler för inspelad musik i våra kyrkor

Sedan den 31 mars 2019 får Spotify endast användas av privatpersoner och bara i privat sällskap och får därmed inte längre spelas i t ex församlingens gudstjänster, förrättningar eller annat offentligt sammanhang i våra lokaler.

Vid dop, bröllop och begravning där man önskar spela upp en låt eller sång kan detta göras via CD-skiva. I princip kan dock nästan alla musikstycken framföras av våra eminenta kyrkomusiker, i förekommande fall i samarbete med någon lokal solist, under förutsättning att kyrkomusikern får tillgång till noter i god tid före förrättningen.

Den som vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning kan till exempel göra på något av följande sätt:

  • CD-skiva - Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.

  • Nedladdad låt från till exempel iTunes - En privatperson kan ladda ner och betala för en låt som används vid t ex ett dop, vigsel eller en begravning. En församling/pastorat kan inte ladda ner en låt och använda vid flertalet förrättningar. En förutsättning för användandet av musiken är att upphovsrättsinnehavaren namnges i relation med verket. Detta kan ske t ex i en agenda. Idag finns inte något avtal mellan Itunes (Apple) och Svenska kyrkan.

Observera att vi inte har möjlighet att koppla in t ex Smart Phone i kyrkornas högtalarsystem.

Prata gärna med prästen som ni har kontakt med i förväg så att provspelning kan göras.