Regler för inspelad musik i våra kyrkor

Vi vill så långt det är möjligt undvika inspelad musik i våra kyrkor. Detta då vi har anställda kyrkomusiker som har som jobb att spela på gudstjänster och förrättningar i församlingen.I princip kan nästan alla musikstycken framföras av våra eminenta kyrkomusiker, i förekommande fall i samarbete med någon lokal solist, under förutsättning att kyrkomusikern får tillgång till noter i god tid före förrättningen.

Sedan den 31 mars 2019 får Spotify endast användas av privatpersoner och bara j privat sällskap och får därmed inte längre spelas i t ex församlingens gudstjänster, förrättningar eller annat offentligt sammanhang i våra lokaler.

Om man av någon anledning absolut önskar spela upp en låt eller sång kan detta göras via CD-skiva eller t ex privat iTunes.

- CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv. Familjen/de anhöriga måste själva ta med CDspelare och högtalare till kyrkan och sköter själva om att spela upp skivan vid rätt tillfälle.

- En privatperson kan ladda ner och betala för en låt från t ex iTunes som används vid t ex ett dop, vigsel eller en begravning. Familjen/de anhöriga sköter själva om att spela upp låten vid rätt tillfälle. Observera att vi inte har möjlighet att koppla in Smart Phone och liknande i kyrkornas högtalarsystem.

En förutsättning för användandet av musiken är att upphovsrättsinnehavaren namnges i relation med verket. Detta kan ske t ex i en agenda.

En församling/pastorat kan inte ladda ner en låt och använda vid flertalet förrättningar. Idag finns inte något avtal mellan Itunes (Apple) och Svenska kyrkan.

Prata gärna med prästen som ni har kontakt med i förväg så att provspelning kan göras.