Meny

Konfirmation 2020

Välkommen att vara med i vår kommande konfirmationsgrupp!

Vi kommer starta upp konfirmandgruppen i september. Vi träffas ca 1 helg i månaden, oftast på söndagar, under hösten, vintern och våren.
Vi åker på ett "Lära känna läger" i höst och ett annat läger i vår.  

Om konfirmation

Konfirmation betyder bekräftelse, i detta fall bekräftyelse av sitt dop. Förr konfirmerades alla, konfirmationen var en övergångsrit från barndomstid till vuxentid. På sätt ocj vis har konfirmationen fortfarande den betydelsen, fast konfirmationsundervisningen idag ser väldigt annorlunda ut om man jämför med 30 - 50 år sedan.

Konfirmandtiden blir en del av vuxenblivandet eftersom vi lyfter fram frågor som hör det kommande vuxenlivet till, frågor som en vuxen människa måste förhålla sig till på et5t eller annat sätt: Vad är gott och vad är ont? Hur förhåller jag mig till människor som inte tänker som jag? Finns Gud? Vad händer när vi dör? Varför döptes jag och vad ska jag ha kyrkan till? osv.

Vi efbjuder ungdomar mellan 13 och 14 år att konfirmationsläsa. Att man hakar på en konfirmationsgrupp behöver inte betyda att man sedan konfirmeras. Man får vara med i en grupp av allmänbildande skäl och sedan välja att inte konfirmeras.

Jag är inte döpt - får jag vara med ändå?

Du kan självklart vara med även om du inte är döpt. Däremot måte du vara döpt för att konfirmeras. Det kan du bli någon gång under konfirmandtiden.

Om du inte är döpt kommer du överens med din konfirmationspräst om var, när och hur det skall ske. Du bestämmer själv om dopet skall vara tillsammans med konfirmandgruppen eller om du vill ha det enskilt eller tillsammans med familjen.

Har du frågor angående konfirmation får du gärna höra av dig till:

Komminister Signe Ek

0652 - 74 73 02

signe.ek@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog Cina Kedvall

0652 - 74 73 06

cina.kedvall@svenskakyrkan.se