BARN OCH UNGDOMSKÖR

Soul Children för mellanstadiet, Harmångers kyrka tisdagar kl.17.30- 18.30.

Soul Teens för högstadiet och gymnasiet, Jättendals församlingsgård fredagar ojämna veckor kl. 18.30-19.30.

I

Kontaktperson för barn och ungdomskör är kantor Andreas Leek 076-7927738 eller andreas.leek@svenskakyrkan.se.