Meny

Diakonal verksamhet

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor och visa omsorg om medmänniskan i livets olika skeden och situationer.

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

Kontakta diakon

Anna-Karin Björk 0652 - 74 73 05, anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se

Vår diakon Ingrid Thybäck är ej i tjänst