Volontärer

Volontärer

Volontär, ideell, frivillig – kärt barn har många namn!

Kyrkans uppdrag bärs upp av alla medlemmar tillsammans. En betydande del av församlingarnas verksamheter utförs av volontärer. Engagerade församlingsbor är viktigt. 

Att vara volontär innebär att ge av sin tid. En liten insats kan betyda mycket. Genom att engagera sig i andra och att vara delaktig som volontär kan du på många sätt bidra. Du kommer att vara en uppskattad resurs i gemenskapen. 

I Nordanstigskustens församling ser vi gärna att vi tillsammans kan skapa goda och betydelsefulla mötesplatser, aktiviteter och verksamheter. Volontärer behövs främst inom diakonala verksamheter och barn- och ungdomsarbetet – men vi är alltid öppna för nya förslag. Behoven är många och Du är viktig i det arbetet.

Varje år samlar vi våra volontärer för att speciellt tacka och visa vår uppskattning.

Välkommen att engagera dig i vår/ din församling! 

Kontaktperson: Diakon Anna-Karin Björk 0652-747305 anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se eller Pedagog Anna-Karin Holmberg: 0652-747306 anna-karin.holmberg@svenskakyrkan.se