Gnarps kyrkliga syförening

Vi träffas onsdagar ojämna veckor kl 13.00 i S:t Eriksgården, Gnarp som startade den 14 september 2022.

Välkommen att kontakta ordförande Greta Wedin tel 070 - 235 96 95