BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Söndagsskola barn från 4 år och uppåt

Harmångers kyrka söndagar kl.10.00-10.45 (före högmässan) ojämna veckor-öppen verksamhet ingen anmälan behövs.

Miniorer förskoleklass och lågstadiet, Gnarp tisdagar kl.14.30-16.00 , Kulturstjärnan. Harmångers kyrka: onsdagar kl.15.00-16-30.

Ungdomsträff/Tonår för högstadiet och gymnasiet, S:t Eriksgården, Gnarp fredagar ojämna veckor kl.18.00-c:a 20.00.

 

Kontaktperson för barn-och ungdomsverksamheten är pedagog Anna-Karin Holmberg 070-2365148 eller anna-karin.holmberg@svenskakyrkan.se.