Foto: Cina Kedvall

Pilgrimsvandring, stilla vandring

Välkommen på pilgrimsvandringar i Nordanstigkustens församling

Under barmarkssäsongen 2023 anordnas både de längre Pilgrimsvandringarna samt de kortare Stilla vandringarna. 

På alla vandringar ligger fokus på att vårda både kropp och själ och vi ser till både den yttre och inre vandringen. Det yttre målet kan vara kroppslig friskvård och möjlighet till att lära känna bygden, uppleva naturen och se vackra vyer. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid, att umgås med medmänniskor och med Gud. 

Den som leder vandringen och planerar dagsetapperna, håller i andakter och uppmuntrar till meditation. Längs vägen händer det att gruppen sjunger och ber tillsammans. De flesta vandringar omfattar både samtal och tystnad.

Skogsstig Foto: Cina Kedvall

Pilgrimsvandringarna sker i samarbete med Bergsjö församling. På dessa vandringar upptäcker olika delar av hela vår vackra kommun Nordanstig. Varje stig och led får bli vår pilgrimsled. Vandringarna sker både dag och kvällstid, vardag och någon på helg. Dagvandring är cirka 7 - 8 km. Kvällsvandring cirka 5 - 6 km. Allt i lugn takt. Matsäck/ lunch (kaffe!) medtages av deltagarna själva. Kom ihåg bra skor och kläder efter väder!

Information om startplats samt anmälan till aktuell vandringsledare enligt annonsering dock oftast till Anna-Karin Björk 0652-747305.

Stilla vandring är en kort pilgrimsvandring i centrala Gnarp. Vi träffas onsdagar udda veckor kl 10.00 under juni – augusti. Vi vandrar i lugn takt med pauser, anpassad till våra deltagare, i cirka en timme. Frukt och dryck erbjuds efter vägen.

Anmälan till expeditionen senast dagen innan: 0652-747300

 

 

Stilla vandring i Gnarp.

Vi träffas kl.10.00 vid Gnarps kyrkas kyrkport.

Med början den 7/6 sedan 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8 samt 30/8.

Pilgrimsvandringar 2023.

Tisdag 2 maj kl. 10-14, Milsbron.

Torsdag 18 maj efter gökottan ca. 9-12 Rotnäs.

Måndag 29 maj  kl. 10-14 Holm.

Måndag 12 juni kl.18-21 Högen.

Måndag 26 juni kl.10-14, Sörfjärden.

Måndag 17 juli kl.18-21 Lappkyrkan.

Måndag 31 juli kl.18-21, Edsmyrvallen.

Söndag 13 augusti ca. 14-16, Åsvallen.

Måndag 28 augusti kl.10-14, Oxsand.

Måndag 11 september kl.14-14, Trösten.

Måndag 25 september kl.10-14, Nybodvallen.

Måndag 9 oktober kl.10-14 Hassela korset.

Måndag 23 oktorber kl.10-14, Lönnånger.

Anmälan och information: Anna-karin Björk 0652-747305.

 

 

Pilgrimsvandring ur ett historiskt perspektiv

Pilgrimsrörelse är inte någon ny företeelse. Den fanns redan på medeltiden i Europa och i Norden. De stora vallfartsmålen under medeltiden var till Jerusalem och den heliga gravens kyrka, till aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela och så till Olov den Helige grav i Nidaros (Trondheim)
 
Under medeltiden växte pilgrimsrörelsen sig allt starkare i Europa. På 700-talet hade pilgrimsrörelsen blivit den drivande motorn i den ekonomiska utvecklingen i Europa genom sitt behov av infrastruktur. Detta behov resulterade i utbyggnad av vägar, broar, härbärgen, kyrkor och kloster.
 
När pilgrimsrörelsen kom till Norden blev vi en del av den Europeiska gemenskapen. Miljoner och åter miljoner människor var ständigt på väg och man har beräknat att mellan år 1150-1450 deltog mellan 20 och 50 procent av Europas vuxna befolkning i pilgrimsvandringar. Gustav Vasa förbjöd 1545 pilgrimsvandring i Sverige.

Dagens pilgrimsvandring

Att pilgrimsvandra har åter blivit modernt och det finns många gamla pilgrimsleder i vårt land, som “återupptäckts” och som nu vandras av den nya tidens pilgrimer. Vi har i Sverige de senaste åren inventerat och märkt ut flera av de gamla medeltida lederna men även nya leder har kommit till. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa människas behov av inre ro och stillhet.

Varför vandrar nutidens människor pilgrimsvandring?
Skälen till att ge sig ut på en pilgrimsvandring är många, man behöver inte alltid vara religiös eller en andlig sökare. Hos många finns en längtan att få ta en paus från vardagen, att få koppla bort huvudet och använda kroppen. En del går sig ur kriser, andra letar efter äventyret. Många längtar efter en genomtrött kropp och fötter som fått arbeta.

En pilgrimsvandring kan samtidigt vara ett sätt att bejaka sin längtan efter det andliga. Många människor upplever idag en inre tomhet och vill hitta fram till något som kan minska den tomheten. Pilgrimsvandring är ett sätt att i den yttre resan även göra en inre resa där man söker sig själv och de goda värdena i livet. 

Källa: www.pilgrimisverige.se