Musik

"Tacka Herren med harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare. Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop." (Ps 33:1-3)

Våra körer

I församlingen finns tre körer, Harmångers kyrkokör, Jättendals kyrkokör och St:Erikskören i Gnarp.

Musikgudstjänst

och musikaftnar

Småbarnsmusik

Barn under fyra år är välkomna med sina föräldrar. Här sjunger och leker vi, ibland samtidigt, och så fikar vi förstås!