Musik

"Tacka Herren med harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare. Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop." (Ps 33:1-3)

Våra körer

Nordanstigs kyrkokör samt musikgrupp för barn och unga.

Musikgudstjänst

och musikaftnar