Gravskötsel

Foto: IN

För gravrättinnehavare som önskar hjälp med skötsel finns dessa alternativ att välja mellan:

alt 1: Vattning av gravrabatt som i övrigt vårdas av innehavaren själv.
Kostnad 375 kr/år

Alt 2: Vårstädning, plantering av sommarblommor, putsning och rensning av rabatt, vattning, krattning, gräsklippning, trimning,  beskärning av växter, bortstädning av gamla snittblommor, ingen övrig sommarplantering.
Kostnad: 725 kr/år

Alt 3: Skötsel enl. alternativ 2 men avser gravar med stor rabatter.
Kostnad: 875 kr/år

Alt 4: Höstplantering av två stycken ljung.
Kostnad: 175 kr/år

Alt 5: Vårstädning av gräsyta, gräsklippning, trimning och bortstädning av gamla snittblommor. Ingen skötsel av ev. rabatt ingår.
Kostnad: 275 kr/år

 Betalningsalternativ:

OBS: För alternativ 2 och 3 gäller att nya skötselavtal belastas med en engångsavgift år 1 på 100 kronor för iordningsställande av graven. 

  • Årsvis betalning mot utskick av inbetalningskort medför en avgift på 50 kronor/grav och år.
  • Flerårsavtal: Insättningav minst 5000:- på Bg 525-0972, avräknas varje år utifrån valt alternativ. Avtal skrivs

Betalning för gravskötsel måste vara oss tillhanda senast 30 april för att vald skötsel ska kunna utföras innevarande år.

Betalningsansvaret vilar alltid på gravrättsinnehavaren.