Meny

Gravskötsel

Bild: IN

För de gravrättinnehavare som önskar hjälp med skötsel kan välja mellan dessa alternativ:

alt 1: Vattning av gravrabatt som i övrigt vårdas av innehavaren själv.
Kostnad 300 kr/år

Alt 2: Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, vattning, krattning, gräsklippning, grästrimning, klippning av eventuell häck inom gravplats, beskärning av växter, bortstädning av gamla snittblommor, plantering av sommarblommor.
Kostnad: 650 kr/år

Alt 3: Alla tjänster som finns på alterantiv 2 men avser gravar med stora rabatter.
Kostnad: 800 kr/år

Alt 4: Höstplanering av två stycken ljung.
Kostnad: 100 kr/år

Alt 5: Vårkrattning av gräsyta, gräsklippning, grästrimning mot gravvård, bortstädning av gamla snittblommor.
Kostnad: 200 kr/år

 

Nya skötselavtal belastas med en extra avgift år 1 på 100 kronor för iordningsställande av gravplatsen. Gäller alternativ 2 och 3.

Årsvis betalning medför extra avgift på 50 kronor/grav och år.

Betalningen för gravskötsel måste vara oss tillhanda senast 30 april för att vald skötsel ska kunna utföras innevarande år.