Församlingsinstruktion

utfärdat att Domkapitlet 2019