Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Nordanstigskustens församling är Pär Westberg, mobilnr 070-6089919, e:post: Par.Westberg@svenskakyrkan.se.