Begravning

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Psalm 23:4

Ring gärna kyrkogårdschef Torsten Engström eller kanslist Lillemor Kvick för information kring dessa frågor

Torsten Engström tel 0652 - 74 73 10

Lillmor Kvick tel 0652 - 74 73 00

Gravskötsel

Här kan du läsa mer om våra Gravskötselavtal och fakturor.