Integrationsstödjande insatser

Nordanstigskustens församling vill bidra till att asylsökande/flyktingar och andra nya svenskar känner sig välkomna och integreras i vårt samhälle.

Integration är en process som sker när olika människor med olika erfarenheter möts och lär känna varandra. Det handlar om att alla som bor i ett samhälle också skall känna sig som en del av det samhället, oavsett ursprung, religion och kultur.

När människor kommer till Sverige från andra länder kan det finnas många saker att lära sig för att förstå och komma in i det svenska samhället, men för en lyckad integration bör även de som redan är en del av samhället öppna sig, och sina hjärtan för de nya. Detta gör vi tillsammans på en kristen grund, då vi tror och anser att alla människor är älskade av Gud.

Viss integrationsverksamhet sker i projektform och ser olika ut beroende på situation i pastoratet och behov. Svenskastudier, kvinnogrupp och utflykter till olika samhällsfunktioner har bl. a. anordnats.

I integrationsarbetet ingår att även stödjande samtal och hjälp med myndighetskontakter.

 Kontakta diakon Anna-Karin Björk 0652-74 73 05

anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se