Gudstjänster & Kalender

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

Psaltaren 119: 105