Meny

Gudstjänster & Kalender

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Psaltaren 119: 105

Huvudgudstjänsten är klockan 11 i någon av kyrkorna, dit går även en kyrkbuss, men under Coronatider är den inställd.