Samtals/studiecirkel

Existentiell hälsa-Frön till livsmod och livsglädje

Samtal utifrån existentiella livsaspekter som bygger på Världshälsoorganisationens (WHO) åtta dimensioner av existentiell hälsa som används i internationella undersökningar om livskvlité. Vi använder oss bland annat av samtalskorten: Frön till livsmod och livsglädje som utgår från ett grönt tema, med naturen som plats för återhämtning och personlig utveckling.

Ledare: Anna-Karin Björk och Ingemar Leandersson

Info och anmälan: Anna-Karin Björk 0652-747305