Samtalsstöd

Ibland gör det ont i livet. Det kan vara ledsenhet, oro, kriser eller såriga relationer. Eller det kan handla om existentiella frågor. Då kan det vara bra att ha någon utomstående att samtala med.

Det kan finnas många anledningar till att man behöver en medmänniska att prata med och få stöd av. Vardag kan vändas till kaos och man mister fotfästet och känner sig helt ensam.

Vem du än är och vad du än är i för livsituation är du alltid välkommen att kontakta oss.

Samtalet är kostnadsfritt, vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Du kan komma till enstaka samtal eller flera och du kan återkomma om du har behov av det.

Kontakta diakon Anna-Karin Björk 0652-74 73 05

anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se