För barn

Svenska kyrkan vill bry sig om barn och familj. Familjer ska få känna sig välkomna till verksamheten och se det som en naturlig träffpunkt. Genom pyssel, sång, fika och andakt, skapar vi gemenskap som vill visa på Guds kärlek. Vi försöker skapa en variation i verksamhetens aktiviteter som är anpassade efter barnens behov, men också till föräldrarnas behov.

Söndagsskola

Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. (Ps 139:16)

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.