Meny

För barn

Svenska kyrkan vill bry sig om barn och familj. Familjer ska få känna sig välkomna till verksamheten och se det som en naturlig träffpunkt. Genom pyssel, sång, fika och andakt, skapar vi gemenskap som vill visa på Guds kärlek. Vi försöker skapa en variation i verksamhetens aktiviteter som är anpassade efter barnens behov, men också till föräldrarnas behov.