Meny

Skolkontakter

Skolorna har de senaste åren efterfrågat ett möte med kyrkan, de vill att vi kommer till barnen och pratar om olika teman.

I samråd med personal från skolan har vi arbetat fram en struktur och ett program som följer läroplanen för varje årskurs som vi erbjuder skolorna i våra församlingar.

Vi möter några årskurser på skolan, i andra samlas vi i kyrkan kring ett tema, t ex jul, påsk eller allhelgona tid. Vi anpassar innehållet till barnens ålder och berättar på ett pedagogiskt sätt om våra högtider och traditioner.

Fr o m i höst (2018) har vi skolkontakter i alla klasser från f-6 på Bringstaskolan i Harmånger och Gnarps skola.

Under höstterminen möter vi klasserna f, 2,5 och 6

Under vårterminen möter vi klasserna 1 ,3 och 4