Meny

Karlskoga församling

Oavsett evenemang, begränsar vi alla sammankomster i våra lokaler, inkl. gudstjänster, begravningar, dop och vigslar till max 50 personer tillsvidare. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OBS! Med undantag för Lunedskyrkan, där gäller max 30 personer för alla typer av sammankomster inkl. gudstjänster, dop och vigslar tillsvidare.

---------------------------------------------------------------------

Senaste inlägget på församlingens facebook ser du här.

Bild: Leif Helge

Utöver gudstjänstprogrammen är Karlskoga kyrka
öppen för ljuständning och egen andakt.
måndag till fredag kl. 10-16 juni-aug.
(även kostnadsfri guidning av kyrkan juni-aug) 

Fira gudstjänst hemma (klicka på bilden) Bild: Kristin Lidell IKON

UNDER RUBRIKERNA GRUPPVIS NEDAN UPPDATERAS TILLSVIDARE DE tillfälliga rutiner SOM GÄLLER I VÅR VERKSAMHET MED ANLEDNING AV MYNDIGHETERNAS DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER FÖR ATT MINIMERA SMITTORISKEN AV CORONA VIRUSET:

Klicka på bilden för att läsa församlingstidningen juni-sept. Bild: Leif Helge
Vägbeskrivning: Skogskyrkogården är centralt belägen på Rävåskullen intill korsningen Badstugatan/Kyrkogårdsgatan. Hästgraven och hälsotrappen återfinns på Tallåsvägen till höger om stora entrén till kyrkogården. Bild: Leif Helge

Invigning av hälsotrappa och återinvigning av 
Meneliks minnesplats.

Under våren har trappan som ligger i Rävåsens naturreservat renoverats och nu står den nybyggda trappan klar. Samtidigt har man arbetat med att göra i ordning hästen Meneliks minnesplats som också ligger i reservatet, alldeles nedanför den nyrenoverade trappan vid Skogskyrkogården.

Hälsotrappan – ett medborgarförslag
Ombyggnationen av, den redan befintliga, trappan i Rävåsens naturreservat till en hälsotrappa var inledningsvis ett förslag från en medborgare i Karlskoga. Önskemålet var att kommunen skulle upprätta en hälsotrappa som ger besökare möjligheten till pulshöjande träning i en avkopplande miljö. Med finansieringshjälp från Naturvårdsverkets bidrag till lokala naturvårdssatsningar kunde renoveringen av trappan sätta igång under våren 2020. Via trappan går tre av vandringslederna som går genom Rävåsens naturreservat. När man tagit sig upp för trappans 106 steg kan man blicka ut över takåsarna och Karlskogas vackra vyer.

Meneliks minnesplats
Under våren har man också sett över platsen runt minnesplatsen som ligger alldeles intill den nedre delen av den nybyggda trappan. Minnesplatsen tillhör cirkushästen Menelik som ägdes av cirkusdrottningen Baptista Schreiber som bosatte sig i Karlskoga år 1929. Platsen har nu fått en ny sten, ny skylt samt att man städat upp och gjort i ordning platsen runt graven.

Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande och Johan Harryson, kommundirektör var också på plats samt politiker som representerar samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och föreningsnämnden. Förslagsställaren för hälsotrappen Gun Sättermann fanns också med och fick äran att klippa bandet.

Test

Vi söker gravrättsinnehavare

Se lista här..

LISA. Hitta rätt hjälp i karlskoga/degerfors

Klicka på bilden för att se filmen om Fritidsbanken
Se dig omkring i Karlskoga kyrka med 360 graders kamera

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.