Karlskoga församling

VI FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLING OCH MYNDIGHETERS REKOMMENDATIONER OCH KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRA BESLUT OM RESTRIKTIONER FÖR VÅR VERKSAMHET MED MYCKET KORT VARSEL. VI HÄNVISAR HIT TILL HEMSIDAN SOM UPPDATERAS LÖPANDE MED AKTUELLA UPPGIFTER.

VÄXELTELEFON KANSLIET

(OBS! endast telefontider, ej öppet för besök)
Vardagar 9-12 & 13-15
Församlingsexpedition 0586-688 00
Kyrkogårdsförvaltning 0586-688 14
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

Regeringens beslut om striktare Corona- restriktioner fr.o.m. 24/11 2020 innebär ytterligare förändringar i församlingens verksamhet enligt följande.

Till regeringkansliets hemsida

---------------------------------------------------------------------

Regeringens riktlinjer som gäller tillsvidare innebär att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än åtta deltagare.

Regeringen har beslutat att tillåta upp till 20 deltagande plus tjänstgörande personal att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen

För verksamheten i Karlskoga församling innebär det här i huvuddrag följande
så länge förbudet gäller. (se dagsaktuell info här på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/karlskoga)

Gudstjänster & konserter utan fysiska besökare
Inga fysiska besök kommer att vara möjligt vid våra gudstjänster eller konserter.
Delar av gudstjänstprogrammen och konserterna kommer istället att visas via vår hemsida.

Karlskoga kyrka håller extra öppet för ljuständning och egen andakt
(med reservation för begravningar)
Restriktioner: Vid ljuständning och egen andakt gäller max åtta personer totalt inklusive personal i kyrkorummet.

Nedan följer tider för extra öppethållande i Karlskoga kyrka
som gäller tillsvidare.

kl. 10-14 måndag
kl. 10-18 tisdag, onsdag, torsdag
kl. 10-14 fredag
kl. 13-16 lördag
kl. 11-16 söndag

Upp till 8 deltagande plus tjänstgörande personal vid dop och vigsel
För samtliga dop och vigslar i våra lokaler gäller upp till 8 deltagande plus personal.
Gäller även vid utomhusceremonier.

Upp till 20 deltagande plus tjänstgörande personal vid begravningsceremonier
Ett undantag mot huvudregeln gäller vid begravningsceremonier.
För samtliga begravningar, även borgerliga begravningar i våra lokaler gäller upp till 20 deltagande plus tjänstgörande personal. Gäller även vid utomhusceremonier.
Vid urnnedsättning samlas sällskapen ute på kyrkogården direkt vid
gravplatsen istället för inne i kyrkorummen. Vid begravningsceremonier sker samling för sällskapen utomhus, vi undviker samlingssalarna i möjligaste mån tillsvidare. Vid borgerlig begravning gäller endast Barmhärtighets kapell. Sällskapen uppmanas att sitta med avstånd i kyrkorummet. Möjlighet att hålla begravningsceremonier utomhus finns. Vi upplåter ej lokaler för minnesstunder. Präster får ej delta vid minnesstunder.

Stopp för lokalbokning
Vi erbjuder inte möjlighet till minnesstunder eller dopkaffe i våra lokaler.
Våra lokaler får inte hyras i egen regi.

Grupp- & volontärverksamhet
Förskolan Giraffens verksamhet fortgår med ändrade rutiner för mottagning och lämning. Öppen förskola och samtlig gruppverksamhet för barn- och ungdom ställs in tillsvidare. All övrig grupp- och volontärverksamhet för vuxna ställs in tillsvidare.

39:ans lokaler stänger
39:ans Café stänger lokalerna och ställer in samtlig verksamhet tillsvidare.
Endast akuta samtal av diakonal karaktär kommer att vara aktuellt.
För mer information kontakta: Eva Gelang, diakon 0586-688 01.
Johanna Reisdorff, socionom 0586-688 05.

Klicka på bilden för att se SVT Örebro reportage om Fritidsbanken i Karlskoga

Här har Fritidsbanken haft öppet i vinter – trots pandemin
Publicerad på SVT Örebro Tvärsnytt söndag 17/1 2021. 

I Karlskoga har Fritidsbanken på Skogsrundan haft möjlighet att hålla öppet under coronapandemin. För att hålla det smittsäkert har de vidtagit ett flertal åtgärder.
Idag gäller max fyra besökare samtidigt i lokalerna och inlämnad utrustning isoleras i fem dagar efter att ha spritats och tvättats, innan den kan lånas ut igen.

– Vintern är vår högsäsong och det är många som vill komma hit och låna utrustning, framförallt barnfamiljer. Men vi sätter säkerheten först och följer hela tiden Folkhälsomyndighetens riktlinjer och försöker begränsa smittspridningen så mycket som möjligt, säger Ossama Makhoul som är verksamhetsansvarig på Fritidsbanken i Karlskoga.

Enligt honom är det också viktigt ur ett hälsoperspektiv att de kan hålla öppet i vinter.

– Det är viktigt att folk rör på sig, särskilt nu när många aktiviteter ställs in.

Klicka på bilden för att läsa tidningen

Tredje söndagen efter trettondedagen

En kvinna möter Jesus och förstår att han är Messias. Hon blev så tagen att hon lämnade sin vattenkruka för att berätta för andra vad som hänt. Sedan fick fler och fler möta Jesus och förstod att det verkligen var han. Att han var den utlovade Messias.

Tema

Jesus skapar tro

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Kungaboken kapitel 8, vers 41-43

Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn — ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm — och denne främling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, lyssna då i himlen, där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn.

Epistel

Romarbrevet kapitel 1, vers 16-17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva genom tron.'

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 8, vers 5-13

När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Skall då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det skall ske.” Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Psaltaren

Psaltaren psalm 36, vers 6-10

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus, i din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.