Karlskoga församling

VI FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLING OCH MYNDIGHETERS REKOMMENDATIONER OCH KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRA BESLUT OM RESTRIKTIONER FÖR VÅR VERKSAMHET MED MYCKET KORT VARSEL. VI HÄNVISAR HIT TILL HEMSIDAN SOM UPPDATERAS LÖPANDE MED AKTUELLA UPPGIFTER.

Klicka på bilden för presentation av nominieringsgrupperna till kyrkofullmäktige i Karlskoga församling

”Vi behandlar de personuppgifter du skickar till oss för att kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Fr.o.m. 1 oktober gäller nya direktiv för församlingens verksamhet.
Men tillsvidare gäller restriktionerna nedan.

FÖLJANDE GÄLLER FR.O.M. 15 JULI TILLSVIDARE:

Lättnader i restriktioner fr.o.m. 15 juli innebär följande för Karlskoga församling.

Förrättningar:
Karlskoga kyrka:
Antalet personer, 200 vid anvisade sittplatser.

Barmhärtighetens kapell:

Antalet personer, 75 vid anvisade sittplatser.

Söderkyrkan
Antalet personer, 75 vid anvisade sittplatser.

Lunedskyrkan:
Antalet personer, 50 vid anvisade sittplatser.

Utomhus:
Max antal tas bort, sällskapen samlas på kyrkogården direkt vid gravplatsen.

Vid borgerlig begravning:
gäller endast Barmhärtighetens kapell.

Vi upplåter ej lokaler för dopkaffe eller minnesstunder.

Våra lokaler får inte hyras i egen regi.

Präster får ej delta vid minnesstunder.

Samtal inför kyrklig handling:
Samtalen kan hållas i hemmen om de sker utomhus. Går det inte att genomföra, genomförs de i rymlig församlingslokal, på telefon eller digitalt möte.

Gudstjänster i Karlskoga kyrka:
Program i Karlskoga kyrka med max 200 personer på anvisade platser.
Alla söndagar: Högmässa kl. 11:00 med nattvard.
Alla lördagar: Aftonbön kl. 17:15.
Alla onsdagar: Morgonmässa kl. 08:00 med efterföljande frukost på 39:an.

Undervisning:
Lectio Divina:

Bibelläsning i samtalsrummet på 39:an onsdagar. (se kalender)
Öppet för alla, ingen anmälan krävs.

Bibelstudie; vi studerar Markusevangeliet
Nästa tillfälle 23 sept kl. 18-19, därefter varannan torsdag i Söderkyrkan
Anmälan: 0586-684 17
maria.e.sandstrom@svenskakyrkan.se

Konfirmation:
Sista anmälningsdag här på hemsidan 7/9.
Länk till information och anmälan

Lunchmusik i Karlskoga kyrka:
Program i Karlskoga kyrka med max 200 personer på anvisade platser.
Alla onsdagar: Lunchmusik kl. 12:10.
(Lunchmusiken flyttar tillfälligt till Söderkyrkan den 8 och 15 sept. p.g.a.
att Karlskoga kyrka är vår förtidsröstningslokal i kyrkovalet 6-19 sept).

Karlskoga kyrka är öppen för ljuständning och egen andakt
kl. 10-14 vardagar. (med reservation för begravningar)
Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser max 50 personer.

Grupp- & volontärverksamhet
(se aktuellt program under verksamhet för barn) Länk till barnverksamhet
Viss gruppverksamhet för vuxna kommer succesivt att startas upp igen.
Ledare kontaktar deltagare där det är aktuellt. Volotärsverksamheten planeras att återupptas till hösten, mer information kommer.

Caféverksamhet
Lunchservering återupptas onsdag den 1 september. Fr.o.m. 21 september utökas lunchserveringen att gälla tisdagar, onsdagar och torsdagar. kl. 11:30-13:30.
För 39:ans Café gäller max 25 sittande gäster vid anvisade platser, kvarstår p.g.a. lokalens utformning. I övrigt följer vi de rekommendationer som gäller för caféverksamhet. Öppettider måndag till fredag kl. 10-16 samt lördagar 10-13.

FÖR DAGSAKTUELL INFORMATION SE ALLTID VÅR HEMSIDA

VÄXELTELEFON KANSLIET

Endast telefontider (ej öppet för besök tillsvidare)
Vardagar 9-12 & 13-15

Församlingsexpedition 0586-688 00
Kyrkogårdsförvaltning 0586-688 14
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka på bilden för att läsa tidningen Foto: Leif Helge

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1-4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 19-24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren psalm 49, vers 6-12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.