Karlskoga församling

VI FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLING OCH MYNDIGHETERS REKOMMENDATIONER OCH KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRA BESLUT OM RESTRIKTIONER FÖR VÅR VERKSAMHET MED MYCKET KORT VARSEL. VI HÄNVISAR HIT TILL HEMSIDAN SOM UPPDATERAS LÖPANDE MED AKTUELLA UPPGIFTER.

Foto: Leif Helge

VÄXELTELEFON KANSLIET

(OBS! endast telefontider, ej öppet för besök)
Vardagar 9-12 & 13-15
Församlingsexpedition 0586-688 00
Kyrkogårdsförvaltning 0586-688 14
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
För verksamheten i Karlskoga församling gäller tillsvidare följande restriktioner

Gudstjänster & konserter utan fysiska besökare
Inga fysiska besök kommer att vara möjligt vid våra gudstjänster eller konserter.
Delar av gudstjänstprogrammet och musikinslag kommer istället att visas via vår hemsida.

Karlskoga kyrka håller extra öppet för ljuständning och egen andakt
(med reservation för begravningar)
kl. 10-14 måndag
kl. 10-16 tisdag, onsdag, torsdag
kl. 10-14 fredag
kl. 13-16 lördag
kl. 11-16 söndag

Upp till 8 deltagande plus tjänstgörande personal vid dop och vigsel
För samtliga dop och vigslar i våra lokaler gäller upp till 8 deltagande plus personal.
Gäller även vid utomhusceremonier.

Upp till 20 deltagande plus tjänstgörande personal vid begravningsceremonier
Ett undantag mot huvudregeln gäller vid begravningsceremonier.
För samtliga begravningar, även borgerliga begravningar i våra lokaler gäller upp till 20 deltagande plus tjänstgörande personal. Gäller även vid utomhusceremonier. Vid urnnedsättning samlas sällskapen ute på kyrkogården direkt vid gravplatsen istället för inne i kyrkorummen. Vid begravningsceremonier sker samling för sällskapen utomhus, vi undviker samlingssalarna i möjligaste mån tillsvidare. Vid borgerlig begravning gäller endast Barmhärtighets kapell. Sällskapen uppmanas att sitta med avstånd i kyrkorummet. Möjlighet att hålla begravningsceremonier utomhus finns. Vi upplåter ej lokaler för minnesstunder. Präster får ej delta vid minnesstunder.

Stopp för lokalbokning
Vi erbjuder inte möjlighet till minnesstunder eller dopkaffe i våra lokaler.
Våra lokaler får inte hyras i egen regi.

Grupp- & volontärverksamhet
Förskolan Giraffens verksamhet fortgår med ändrade rutiner för mottagning och lämning. Öppen förskola och samtlig gruppverksamhet för barn- och ungdom ställs in tillsvidare med undantag för Rymden och konfirmandverksamheten. All övrig grupp- och volontärverksamhet för vuxna ställs in tillsvidare.

39:ans lokaler har stängt tillsvidare och flyttar ut fikat till kyrkbacken
39:ans Café stänger lokalerna och ställer in samtlig verksamhet tillsvidare
med undantag för eventuella utomhusarrangemang, som t.ex. fika på kyrkbacken vid Karlskoga kyrka varje tisdag och torsdag kl. 11-15.
Endast akuta samtal av diakonal karaktär kommer att vara aktuellt.
För mer information kontakta: Eva Gelang, diakon 0586-688 01.
Johanna Reisdorff, socionom 0586-688 05.

FÖR DAGSAKTUELL INFORMATION SE ALLTID VÅR HEMSIDA

Klicka på bilden för att läsa tidningen Foto: Leif Helge

Tredje söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Den gode herden

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Hesekiel kapitel 34, vers 11-16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Epistel

Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 22-25

'Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.' Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 10, vers 1-10

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren

Psaltaren psalm 23

En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.