Meny

Karlskoga församling

Inte fler än 50 personer: Oavsett evenemang, begränsar vi alla sammankomster, inkl. gudstjänster, begravningar, dop och vigslar till max 50 personer tillsvidare.

Bild: Gustaf Hellsing IKON

Snart skrivs historia i Svenska kyrkan

 

Pingstdagen 2020 tas kyrkohandboken på flera nationella minoritetsspråk i bruk och det blir möjligt för medlemmar av språkliga minoriteter att fira gudstjänst på sitt hjärtas språk. Då tas de nyöversatta kyrkohandböckerna för dessa nationella minoritetsspråk i bruk. (följ länk nedan för att se biskop Sörens hälsning)

Karlstadin hiippakunnan ruotsinsuomalaiset
Karlstadin hiippakunnan piispa - meidän piispa - Sörenin tervehdys meille ruotsinsuomalaisille! Helluntaina uusi suomenkielinen kirkkokäsikirja otetaan käyttöön Ruotsin kirkossa ja piispa Sören pitäisi

https://www.facebook.com/KHRuosut/videos/199602644364567/

Klicka på bilden för att läsa församlingstidningen juni-sept. Bild: Leif Helge
Bild: Ulla Johansson

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 0586-688 00
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 0586-688 14

Kungsvägen 39
691 31 Karlskoga

Tillsvidare stängt för besök, endast telefonservice gäller.
Vardagar 09:00-15:00
Lunch 12:00-13:00

Avvikande tider:
Öppet 09:00-12:00
5/6 samt 15/6-28/8

Stängt följande datum:
19/6

Mejl till Karlskoga församlingsexpedition

Utöver gudstjänstprogrammen är Karlskoga kyrka
öppen för ljuständning och egen andakt.
måndag till fredag kl. 10-14
(samt tisdagar och onsdagar kl. 16-18 t.o.m. 27/5)
 

Fira en enkel gudstjänst hemma

Fira gudstjänst hemma (klicka på bilden) Bild: Kristin Lidell IKON

UNDER RUBRIKERNA GRUPPVIS NEDAN UPPDATERAS TILLSVIDARE DE tillfälliga rutiner SOM GÄLLER I VÅR VERKSAMHET MED ANLEDNING AV MYNDIGHETERNAS DIREKTIV OCH REKOMMENDATIONER FÖR ATT MINIMERA SMITTORISKEN AV CORONA VIRUSET:

A’LIVE är en serie liveinspelningar från ungdomar i Karlskoga församling. Klicka på bilden för att se ungdomarnas musikvideos på Youtube. Bild: Erik Näsman

Vi söker gravrättsinnehavare

Se lista här..

LISA. Hitta rätt hjälp i karlskoga/degerfors

Klicka på bilden för att se filmen om Fritidsbanken
Se dig omkring i Karlskoga kyrka med 360 graders kamera

Pingstdagen

Pingsten är kyrkans tredje stora helg vid sidan av jul och påsk. Den är den heliga Andens högtid. Anden är Guds osynliga närvaro bland oss människor. När Jesus visat sig för lärjungarna efter uppståndelsen lämnar han jorden. Redan då talar Jesus om att lärjungarna inte kommer att överges. Gud låter sin Ande, Hjälparen med ett annat namn, vara hos dem. Det firar vi vid pingsten - Anden, Hjälparen, Guds närvaro hos människan och i skapelsen.

Tema

Den heliga Anden

Liturgisk färg

Röd

Altardekoration

På altaret ställer vi pingstliljor med tolv röda tulpaner i mitten och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja 12

Den dagen skall du säga: Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga: Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: ”Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber — ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.”

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 7, 37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Psaltaren

Psaltaren psalm 104, vers 27-31

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Må Herrens ära bestå för evigt, må Herren glädja sig över sina verk.