Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Karlskoga församling

PREDIKOTURER:

39:ans café
Sön 8 dec: ”Poesiafton för själ & hjärta” 16:00.
Leds av Monica Albertus. Kaffe med dopp

Karlskoga kyrka
Sön 8 dec: ”Högmässa” 11:00.
Präst, Daniel Pereyra, Monica Mannberg.
Tema: Guds rike är nära. Musiker, Riccardo Gnudi.
Solosånger: Malin Vadman. Nattvard, ljuständning och bön.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Sön 8 dec: ”Julkonsert med Bofors musikkår” 18:00
 
Mån 9 dec: ”Liv och Existens” 18:15.

Ons 11 dec: ”Lunchmusik” 12:10.
Musiker, Riccardo Gnudi. Orgelmusik av D. Buxtehude

Fredag 13 dec: Luciakonsert 18:00.
Luciakonsert med Kulturskolan och Karlskoga lucia.


Söderkyrkan
Ons 11 dec: ”Veckomässa” 18:30.
Präst,  Monica Mannberg. Musiker, Sören Ågren.

Bild: Leif Helge
Klicka på bilden för att läsa församlingstidningen Bild: Leif Helge

Vi söker gravrättsinnehavare

Se lista här..

LISA. Hitta rätt hjälp i karlskoga/degerfors

Klicka på bilden för att se filmen om Fritidsbanken
Se dig omkring i Karlskoga kyrka med 360 graders kamera

Andra söndagen i advent

Den andra adventssöndagen berättar om Guds rike. Jesus liknade himmelriket vid ett senapskorn, det minsta av fröer, som växer till ett stort träd. Eller som surdeg som en kvinna bakar in i mjöl så allt blir genomsyrat. Guds rike växer ur det minsta.

Tema

Guds rike är nära

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 33, vers 14-16

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 10, vers 32-39

Kom ihåg hur det var förr, när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje, eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse, och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom, därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat, ty: Ännu en liten tid, sedan kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva genom sin tro. Men: Om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 1, vers 14-15

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 85, vers 9-14

Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.