Karlskoga församling

VI FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLING OCH MYNDIGHETERS REKOMMENDATIONER OCH KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRA BESLUT OM RESTRIKTIONER FÖR VÅR VERKSAMHET MED MYCKET KORT VARSEL. VI HÄNVISAR HIT TILL HEMSIDAN SOM UPPDATERAS LÖPANDE MED AKTUELLA UPPGIFTER.

FÖLJANDE GÄLLER FR.O.M. 1 JULI TILLSVIDARE:

Lättnader i restriktioner fr.o.m. 15 juli innebär följande för Karlskoga församling.

Förrättningar:
Karlskoga kyrka:
Antalet personer vid anvisade sittplatser höjs till 200 platser.

Barmhärtighetens kapell:

Antalet personer vid anvisade sittplatser höjs till 75 platser.

Lunedskyrkan:
Antalet personer vid anvisade sittplatser höjs till 50 platser.

Utomhus:
Max antal tas bort, sällskapen samlas på kyrkogården direkt vid gravplatsen.

Vid borgerlig begravning:
gäller endast Barmhärtighetens kapell.

Vi upplåter ej lokaler för dopkaffe eller minnesstunder.

Våra lokaler får inte hyras i egen regi.

Präster får ej delta vid minnesstunder.

Samtal inför kyrklig handling:
Samtalen kan hållas i hemmen om de sker utomhus. Går det inte att genomföra, genomförs de i rymlig församlingslokal, på telefon eller digitalt möte.

Gudstjänster i Karlskoga kyrka:
Program i Karlskoga kyrka med max 200 personer på anvisade platser.
Alla söndagar: Högmässa kl. 11:00 med nattvard.
Alla lördagar: Aftonbön kl. 17:15.

29/8 Högmässa med fokus på diakoni kl. 11:00.

Undervisning:
Lectio Divina:

Bibelläsning i Karlskoga kyrka onsdagar fr.o.m. 2/6. (se kalender)
Öppet för alla, ingen anmälan krävs.

Konfirmation:
Sista anmälningsdag här på hemsidan 7/9.
Länk till information och anmälan

Lunchmusik i Karlskoga kyrka:
Program i Karlskoga kyrka med max 200 personer på anvisade platser.
Alla onsdagar: Lunchmusik kl. 12:10.

Konsert med Eva Engman i Karlskoga kyrka:
Program i Karlskoga kyrka med max 200 personer på anvisade platser.
Konsert med Eva Engman 7/8 KL. 18:00.

Musikgudstjänster i Lunedskyrkan:
Program i Lunedskyrkan med max 50 personer på anvisade platser.
Alla söndagar 6/6-29/8 kl. 17:00 (ingen kyrkbuss)
(se program på hemsidans kalender)

Musik i sommarkväll i Karlskoga kyrka:
Program i Karlskoga kyrka med max 200 personer på anvisade platser.
Alla torsdagar 1/7-29/7 kl. 19:30
(se program på hemsidans kalender)

Karlskoga kyrka är öppen med kostnadsfri guidning
Guidning i grupp max 50 personer och max 200 personer på anvisade platser kl. 10-16 vardagar. (med reservation för begravningar)

Karlskoga kyrka är öppen för ljuständning och egen andakt
kl. 10-16 vardagar. (med reservation för begravningar)
Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser max 50 personer.

Grupp- & volontärverksamhet
(se aktuellt program under verksamhet för barn) Länk till barnverksamhet
Viss gruppverksamhet för vuxna kommer succesivt att startas upp igen.
Ledare kontaktar deltagare där det är aktuellt. Volotärsverksamheten är fortsatt inställd tillsvidare.

Caféverksamhet
39:ans Café max 25 sittande gäster vid anvisade platser kvarstår p.g.a. lokalens utformning. Måndag till fredag kl. 10-16. Dessutom försäljning av lunch och glass över disk (att ta med), denna försäljning sker vid egen entré för att undvika genomgång i Cafélokalen.

Diakonal verksamhet
Endast akuta samtal av diakonal karaktär kommer att vara aktuellt.
För mer information kontakta: Eva Gelang, diakon 0586-688 01.

FÖR DAGSAKTUELL INFORMATION SE ALLTID VÅR HEMSIDA

VÄXELTELEFON KANSLIET

Endast telefontider (ej öppet för besök tillsvidare)
Vardagar 9-12 & 13-15

Avvikande öppettider under sommaren:
18 juni till 27 aug kl. 09:00-12:00 endast telefontider (ej öppet för besök).
Församlingsexpedition 0586-688 00
Kyrkogårdsförvaltning 0586-688 14
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

MUSIKGUDSTJÄNSTER
söndagar 17:00 i Lunedskyrkan
Kyrkbuss utgår. Gällande restriktioner uppdateras efterhand i texten ovan.

6 juni ”En resa genom Sverige”
Alvar Forsling-piano Folkstråk som består av Max Ringbäck-fiol, Oskar Folker-fiol, Alvar Forsling-fiol,
Hannes Tikkanen-kontrabas, Rasmus Dahlström-gitarr. Under ledning av Eva Thorsell-Hansson-fiol.

13 juni “Sommarljus - från romans till visa”
Maria Augustsson-Backman - sopran, Erik Oldberg - piano

20 juni ”Allt har sin tid”
Sånggruppen Kahjenn består av Kristina Folker, Hannah Nordén och Jenny Nordström som
tillsammans skriver visor med tänkvärda texter om livets utmaningar, krav och möjligheter.

27 juni “Tryggare kan ingen vara - finn vila i musiken, från Bach till Sandell”
Torbjörn Rapp - cello, Sören Ågren - piano

4 juli “I denna ljuva sommartid - folkvisa, jazz & egenskrivet”
Gruppen Närproducerat består av: Anna Larsson - sång, gitarr,
Karl Wallmyr - trumpet, piano, Boel Mogensen - kontrabas

11 juli ”Romans”
Ingrid Langaard-sång, Inga-Lill Brogeland-sång, Kerstin Chrunak-piano

18 juli ”Sommarmusik med familjen Friman”
Klas Friman-akustisk gitarr, Camilla Friman-cello, Linus Friman-trombon, Tova Friman-fiol

25 juli “Mellan himmel och jord”
Rasmus Ringborg - sång, Samuel Edvardsson - gitarr

1 aug ”Folkmusik i sommarkväll med Rodebjer & Myrin”
Ingrid Rodebjer-fiol, sång, Albin Myrin-klarinett, sång

8 aug ”Att vara människa”
Susann Sparr och Janne Liljegren-sång och piano

15 aug ”Kammarmusik med folkliga och dansanta klanger”
Matilda Josefsson trio består av Lisa Meschi-violin,
Elvira Börlin-piano, Matilda Josefsson-klarinett

22 aug “Ljuset skimrar”
Sommarkvartetten under ledning av Stefan Chrunak,
Lisa Rehnberg - sopran, Malin Jensen - alt, Christer Jönsson - tenor, Anders Karlsson - bas

AVSLUTNING..
29 aug “Guldkorn från musikal och film”
Kent Lundberg - sång, Malin Näsman - sång, Erik Näsman - gitarr, Sören Ågren - piano

 

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Karlskoga kyrka torsdagar 19.30
Gällande restriktioner uppdateras efterhand i texten ovan.

1 juli Medeltida musik och berättande
Sankt Göran. Cantus Fabulae.
Stina Gray - berättare, Riccardo Gnudi - orgel

8 juli Klassiska pärlor för cello och piano
Torbjörn Rapp - cello, Riccardo Gnudi - piano

15 juli Cappella Instrumentalis
musik av A. Corelli, J.H. Roman och H. Purcelli framförs av
Torbjörn Rapp cello, Riccardo Gnudi - orgel,
Kristin Ejnesjö Dahlin & Tania Frid- violin

22 juli Musik i sommarkväll
Malena Karlsson - piano

29 juli Sagolikt - Elsa Beskow program
Nordic Light Duo: Josefine Andersson - mezzsopran
och Daniel Beskow - piano

 

KONSERT MED EVA ENGMAN
“Kraften av tacksamhet”
7 aug 18:00 i Karlskoga kyrka
Eva Engman - sång och text,
Christer Blomberg - piano,
Mikael Björk - bas
Fri entré - Insamling till
Karlskoga församlings stödfond
Gällande restriktioner uppdateras efterhand i texten ovan.

 

LUNCHMUSIK
i Karlskoga kyrka onsdagar 12.10
Gällande restriktioner uppdateras efterhand i texten ovan.

Foto: Foto: Maria Melin
Välkommen! Foto: Maria Ekman
Klicka på bilden för att läsa tidningen Foto: Leif Helge

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 27, vers 2-6

Sjung den dagen om den härliga vingården! Jag, Herren, har vård om den. Träget vattnar jag den, jag vårdar den natt och dag, så att den inte drabbas av något ont. Jag hyser ingen vrede mot den, men ger den mig tistel och törne, då går jag till angrepp mot den och sätter eld på alltsammans. Eller också tar man sin tillflykt till mig och söker fred med mig, ja, söker fred med mig. När den tiden kommer skall Jakob slå rot, Israel skall blomstra och frodas och frukterna uppfylla världen.

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 12-26

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 15, vers 1-9

Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.