Karlskoga församling

VI FÖLJER HÄNDELSEUTVECKLING OCH MYNDIGHETERS REKOMMENDATIONER OCH KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRA BESLUT OM RESTRIKTIONER FÖR VÅR VERKSAMHET MED MYCKET KORT VARSEL. VI HÄNVISAR HIT TILL HEMSIDAN SOM UPPDATERAS LÖPANDE MED AKTUELLA UPPGIFTER.

Foto: Leif Helge
Foto: Leif Helge

VÄXELTELEFON KANSLIET

(OBS! endast telefontider, ej öppet för besök)
Vardagar 9-12 & 13-15

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:
12/5 telefontid 9-12
13/5 stängt
14/5 stängt

Församlingsexpedition 0586-688 00
Kyrkogårdsförvaltning 0586-688 14
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
För verksamheten i Karlskoga församling gäller tillsvidare följande restriktioner

Gudstjänster & konserter utan fysiska besökare
Inga fysiska besök kommer att vara möjligt vid våra gudstjänster eller konserter.
Delar av gudstjänstprogrammet och musikinslag kommer istället att visas via vår hemsida.

Karlskoga kyrka är öppen för ljuständning och egen andakt
(med reservation för begravningar)
kl. 10-14 vardagar.

Dop och vigsel
För samtliga dop och vigslar i våra lokaler gäller upp till åtta deltagande plus personal. Gäller även vid utomhusceremonier.

Begravning
För traditionell begravningsceremoni med personal i våra lokaler, eller utomhus gäller upp till 20 deltagande plus tjänstgörande personal. Detta gäller även vid borgerlig begravning. Vid begravningsceremonier sker samling för sällskapen utomhus, vi undviker samlingssalarna i möjligaste mån tillsvidare. Vid borgerlig begravning gäller endast Barmhärtighetens kapell. Sällskapen uppmanas att sitta med avstånd i kyrkorummet. Möjlighet att hålla begravningsceremonier utomhus finns. Vi upplåter ej lokaler för minnesstunder. Präster får ej delta vid minnesstunder

Vid urnnedsättning och annan gravsättning utan ceremoni gäller åtta personer. Sällskapen samlas på kyrkogården direkt vid gravplatsen.

Stopp för lokalbokning
Vi erbjuder inte möjlighet till minnesstunder eller dopkaffe i våra lokaler.
Våra lokaler får inte hyras i egen regi.

Grupp- & volontärverksamhet
Förskolan Giraffens verksamhet fortgår med ändrade rutiner för mottagning och lämning. Öppen förskola och samtlig gruppverksamhet för barn- och ungdom ställs in tillsvidare med undantag för Rymden och konfirmandverksamheten. All övrig grupp- och volontärverksamhet för vuxna ställs in tillsvidare.

39:ans lokaler har stängt tillsvidare och flyttar ut fikat till kyrkbacken
39:ans Café stänger lokalerna och ställer in samtlig verksamhet tillsvidare
med undantag för eventuella utomhusarrangemang, som t.ex. fika på kyrkbacken vid Karlskoga kyrka varje tisdag och torsdag kl. 11-15.
Endast akuta samtal av diakonal karaktär kommer att vara aktuellt.
För mer information kontakta: Eva Gelang, diakon 0586-688 01.
Johanna Reisdorff, socionom 0586-688 05.

FÖR DAGSAKTUELL INFORMATION SE ALLTID VÅR HEMSIDA

Klicka på bilden för att läsa tidningen Foto: Leif Helge

Kristi himmelsfärds dag

Påskljuset vid altaret som varit tänt sedan påskdagen symboliserar hur Jesus kroppsligt fanns hos oss efter uppståndelsen. På Kristi himmelsfärds dag steg Jesus upp till himlen och lämnade tillvaron på jorden. Påskljuset flyttas nu till dopfunten där det får symbolisera hur vi människor får del av det eviga livet genom vårt dop.

Tema

Herre över allting

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita liljor, men inte pingstliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Kungaboken kapitel 2, vers 11-14

Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Elisha såg det, och han ropade: ”Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare!” När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev itu dem. Han tog upp Elias mantel, som hade fallit av honom, och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sade: ”Var är Herren, Elias Gud?” När Elisha slog på vattnet delade det sig, och han kunde gå över.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.” De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 16, vers 19-20

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.]

Psaltaren

Psaltaren psalm 110, vers 1-7

Av David, en psalm. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: härska nu bland dina fiender! Villigt samlas ditt folk i dag då makten blir din. På heliga berg har jag fött dig som dagg ur gryningens sköte. Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Herren är vid din sida, han krossar kungar på sin vredes dag, han dömer bland folken i sitt majestät, han krossar hövdingar vida kring jorden. Han dricker ur bäcken vid vägen. Så lyfter han huvudet högt.