Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Karlskoga församling

Klicka på bilden för att läsa Karlskoga församlingstidning 1 juni - 30 sept 2019 Bild: Leif Helge

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 0586-688 00
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN 0586-688 14

Kungsvägen 39
691 31 Karlskoga

Ordinarie besöks- och telefontider
Vardagar 09:00-15:00
Lunch 12:00-13:00

Avvikande öppettider:
5 juni öppet 9-12
20 juni öppet 09:00-12:00.
7 juni stängt.

24/6-30/8 öppet vardagar 09:00-12:00. 

Bild: Leif Helge

Drive-in bröllop på Alfred Nobels Torg

Svenska kyrkan Karlskoga Församling arrangerar Drive In/Drop in bröllop på Alfred Nobels torg. Här finns möjligheten för giftassugna att göra slag i saken under lika smidiga som minnesvärda förhållanden. Allt som egentligen behövs är någon att gifta sig med, ett intyg om godkänd hindersprövning och två ringar! Smidigt därför att det bara är att gå dit utan allt för mycket annan planering, med eller utan fordon, uppklädd eller som man går och står. Oavsett vilket fungerar det lika bra i detta sammanhang, Man kan välja att överraska och viga sig i största hemlighet eller så ber man helt enkelt släkt och vänner att komma och bevittna händelsen på torget. Minnesvärt och speciellt för att det sker på Alfred Nobels Torg med tårta och bubblig dryck i höga glas som serveras brudparen efter ceremonin.
(Man är förstås också välkommen att förnya sina löften)

Vid frågor kontakta kyrkoherden på epost pernilla.rosin@svenskakyrkan.se 
OBS! Godkänd hindersprövning krävs.

Klicka på bilden. Karlskoga församlingstidning 1 mars - 31 maj 2019 Bild: Carolin Freiholtz: Omelettfoto

LISA. Hitta rätt hjälp i karlskoga/degerfors

Vi söker gravrättsinnehavare

Se lista här..
Klicka på bilden för att se filmen om Fritidsbanken
Se dig omkring i Karlskoga kyrka med 360 graders kamera

Midsommardagen

Midsommardagen firades tidigare som Johannes döparens dag men har i Evangelieboken från år 2000 fått temat Skapelsen. Bibeltexterna denna dag berättar om Guds skapelse. De uttrycker människans förundran och tacksamhet inför skapelsen, men också vår plats i skapelsen och vårt ansvar att dela livet med varandra med omsorg. De berättar också om regnbågen som Gud satte som tecken på himlen för att visa att Gud aldrig överger sin skapelse.

Tema

Skapelsen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi ängsblommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Job kapitel 12, vers 7-13

Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig. Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk? Han har alla varelsers liv i sin hand, varje människas ande. Örat prövar orden som tungan prövar matens smak. Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt. Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 17, vers 22-31

Paulus steg fram inför areopagen och sade: ”Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom — han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och med sin konstfärdighet. En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från de döda.”

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 25-30

Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga?

Psaltaren

Psaltaren psalm 104, vers 1-13

Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min Gud, i höghet och härlighet är du klädd, du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat din sal. Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare. Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen. Det flydde för ditt rytande, när du dundrade tog det till flykten, uppför bergen, ner i dalarna, och stannade där du bestämt. Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden. Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor släcker där sin törst. Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland täta löv. Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av allt vad du ger.