Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval (nästa gång 6–19 september 2021) väljer vilka som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.
En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen
samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kontakt
Ring eller mejla synpunkter och förslag till förtroendevalda via följande länk eller telefonnummer.
Mejl:         Meddelande till förtroendevalda 
Telefon:    0586-688 00 (församlingens växel) ditt meddelande vidarebefordras.

SAMMANTRÄDEN 2021 

Kyrkofullmäktige 2021
4 maj & 2 november

Kyrkoråd 2021
16 feb, 13 apr, 8 juni, 31 aug, 12 okt & 7 dec

(S) Arbetarepartiet Socialdemokraterna
(ESK) Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling
(SD) Sverigedemokraterna

ORDFÖRANDESKAP I KYRKOFULLMÄKTIGE:
Siv Björck Kjellgren (S) Kyrkofullmäktiges ordförande
Maria Nyberg (ESK) Kyrkofullmäktiges vice ordförande
Åke Andersson (S) Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

Ledamöter i kyrkofullmäktige:
Kerstin Andersson (S)
Tomas Bergqvist (S)
Marie Johansson Gadde (S)
Maria Karlsson (S)
Anders Olsson (S)
Stina Lindbäck-Olsson (S) 
Anneli Ridaeus (S)
Carola Sandberg (S)
Ingrid Norrbäck (S)
Jan Peter Bäckström (S)
Yvonne Nilsson (S)
Bo Sjöberg (S)
Tomas Alexandersson (ESK)
Thorbjörn Andersson (ESK)
Anna Danielsson (ESK)
Britta Angenete Gillberg (ESK)
L. Bertil Jönsson (ESK)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Lina Klockar (ESK)
Anneli Lyckeborn (ESK)
Birgitta Malmberg ESK)
Maria Nyberg (ESK)
Pontus Quick (ESK)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Tore Kjäll (ESK)
Richard Sandström (SD)
Simon Sandström (SD)

Ersättare i kyrkofullmäktige:
1. Liselotte Eriksson (S)
2. Ingegerd Bennysson (S)
3. Lars Sjöberg (S)
4. Ulla Stenlund (S)
5. Britt-Marie Karlsson (S)
1. Ireen von Wachenfeldt (ESK)
2. Margareta Palonen (ESK)
3. Lennart Eliasson (ESK)
4. Margareta Milton (ESK)
5. Solveig Forsberg (ESK)

ORDFÖRANDESKAP I KYRKORÅD:
Anneli Lyckeborn (ESK) Kyrkorådets ordförande
Stina Lindbäck-Olsson (S) Kyrkorådets vice ordförande

Ledamöter i kyrkorådet:
Pernilla Rosin / Kyrkoherde
Maria Karlsson (S)
Siv Björck Kjellgren (S)
Anders Olsson (S)
Carola Sandberg (S)
Tomas Bergquist (S)
Thorbjörn Andersson (ESK)
Maria Nyberg (ESK)
Pontus Quick (ESK)
Britta Agenete Gillberg (ESK)

Ersättare i kyrkorådet:
Jan-Peter Bäckström (S)
Yvonne Nilsson (S)
Ingrid Norrbäck (S)
Marie Johansson Gadde (S)
Liselotte Eriksson (S)
Anna Danielsson (ESK)
L. Bertil Jönsson (ESK)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Lina Klockar (ESK)
Elisabeth Wahlström (ESK)
Simon Sandström (SD)

Planeringsutskottet:
Siv Björck Kjellgren (S) ordförande
Thorbjörn Andersson (ESK) vice ordförande,
Carola Sandberg (S)
Kerstin Andersson (S)
Anneli Lyckeborn (ESK)

Ersättare utgörs av:
Anders Olsson (S)
Anita Gryth (S)
Liselotte Eriksson (S) 
L. Bertil Jönsson (ESK)
Anna Danielsson (ESK)

Löne- och personal utskottet:
Stina Lindbäck-Olsson (S) ordförande
Anneli Lyckeborn, (ESK) vice ordförande,
Tomas Bergqvist (S)
Thorbjörn Andersson (ESK)

Ersättare utgörs av:
Yvonne Nilsson (S)
Jan Peter Bäckström (S)
Maria Nyberg (ESK)
Pontus Quick (ESK)

Kyrkogårdsutskottet:
Anders Olsson (S) ordförande
Tore Kjäll (ESK) vice ordförande
Maria Karlsson (S)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Ulla Stenlund (S)

Ersättare utgörs av:
Bo Sjöberg (S)
Marie Johansson Gadde (S)
Åke Andersson (S)
Lina Klockar (ESK)
Britta Angenete Gillberg (ESK)