Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Vem är det som bestämmer i kyrkan?
Som medlem i Svenska kyrkan är det du som vid kyrkoval (nästa gång i september 2021) väljer vilka som ska fatta besluten.

Kyrkofullmäktige
Ledamöterna i församlingens kyrkofullmäktige utses direkt vid kyrkoval. Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet. Fullmäktige bestämmer bland annat om budget, kyrkoavgift och andra större frågor.
En annan viktig uppgift är att utse ledamöter till kyrkorådet.

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse och ger förslag på hur församlingens tillgångar ska fördelas, sköter den ekonomiska förvaltningen, anställer personal och prioriterar vad församlingen ska satsa på för verksamheter.

Kyrkoherden
Kyrkoherden är församlingens chef och leder församlingen
samt verksamheten. Tillsammans med medarbetarna ska kyrkoherden forma arbetet och sträva efter att uppnå församlingens mål.

Kontakt
Ring eller mejla synpunkter och förslag till förtroendevalda via följande länk eller telefonnummer.
Mejl:         Meddelande till förtroendevalda 
Telefon:    0586-688 00 (församlingens växel) ditt meddelande vidarebefordras.

Protokoll
Kyrkorådsprotokoll 20190219
Kyrkorådsprotokoll extra sammanträde 20190319
Kyrkorådsprotokoll 20190416
Kyrkorådsprotokoll 20190528

Sammanträden 2019
Kyrkofullmäktige
14 maj
5 nov

Kyrkoråd
19 feb
16 apr
28 maj
27 aug (inställt)
17 okt
3 dec

(S) Arbetarepartiet Socialdemokraterna
(ESK) Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling
(SD) Sverigedemokraterna

ORDFÖRANDESKAP I KYRKOFULLMÄKTIGE:
Siv Björck Kjellgren (S) Kyrkofullmäktiges ordförande
Hans Malmberg (ESK) Kyrkofullmäktiges vice ordförande
Åke Andersson (S) Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

Ledamöter i kyrkofullmäktige:
Kerstin Andersson (S)
Tomas Bergqvist (S)
Marie Johansson Gadde (S)
Anly Jansson (S)
Ingegärdh Karlsson (S)
Maria Karlsson (S)
Anders Olsson (S)
Stina Lindbäck-Olsson (S) 
Anneli Ridaeus (S)
Erik Röjare (S)
Carola Sandberg (S)
Anita Gryth (S)
Tomas Alexandersson (ESK)
Thorbjörn Andersson (ESK)
Anna Danielsson (ESK)
Britta Angenete Gillberg (ESK)
L. Bertil Jönsson (ESK)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Lina Klockar (ESK)
Anneli Lyckeborn (ESK)
Birgitta Malmberg ESK)
Maria Nyberg (ESK)
Pontus Quick (ESK)
Richard Sandström (SD)
Simon Sandström (SD)

Ersättare i kyrkofullmäktige:
1. Ingrid Norrbäck (S)
2. Doria Laesi (S)
3. Jan-Peter Bäckström (S)
4. Ida Edström (S)
5. Yvonne Nilsson (S)
6. Bo Sjöberg (S)
7. Liselotte Eriksson (S)
1. Tore Kjäll (ESK)
2. Ireen von Wachenfeldt (ESK)
3. Margareta Palonen (ESK)
4. Lennart Eliasson (ESK)
5. Margareta Milton (ESK)
6. Solveig Forsberg (ESK)

ORDFÖRANDESKAP I KYRKORÅD:
Anneli Lyckeborn (ESK) Kyrkorådets ordförande
Stina Lindbäck-Olsson (S) Kyrkorådets vice ordförande

Ledamöter i kyrkorådet:
Pernilla Rosin / Kyrkoherde
Ida Edström (S)
Siv Björck Kjellgren (S)
Anders Olsson (S)
Erik Röjare (S)
Carola Sandberg (S)
Thorbjörn Andersson (ESK)
Birgitta Malmberg (ESK)
Maria Nyberg (ESK)
Pontus Qvick (ESK)

Ersättare i kyrkorådet:
Tomas Bergqvist (S)
Jan-Peter Bäckström (S)
Ingegärdh Karlsson (S)
Maria Karlsson (S)
Ingrid Norrbäck (S)
Anna Danielsson (ESK)
Britta Angenete Gillberg (ESK)
L. Bertil Jönsson (ESK)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Lina Klockar (ESK)
Simon Sandström (SD)

Planeringsutskottet:
Siv Björck Kjellgren (S) ordförande
Thorbjörn Andersson (ESK) vice ordförande,
Carola Sandberg (S)
Kerstin Andersson (S)
Hans Malmberg (ESK)

Ersättare utgörs av:
Erik Röjare (S)
Anita Gryth (S)
Liselotte Eriksson (S) 
L. Bertil Jönsson (ESK)
Anna Danielsson (ESK)

Löne- och personal utskottet:
Stina Lindbäck-Olsson (S) ordförande
Anneli Lyckeborn, (ESK) vice ordförande,
Tomas Bergqvist (S)
Birgitta Malmberg (ESK)

Ersättare utgörs av:
Yvonne Nilsson (S)
Jan Peter Bäckström (S)
Torbjörn Andersson (ESK)
Maria Nyberg (ESK)

Kyrkogårdsutskottet:
Anders Olsson (S) ordförande
Tore Kjäll (ESK) vice ordförande
Anly Jansson (S)
Ing-Britt Jönsson (ESK)
Ingegärdh Karlsson (S)

Ersättare utgörs av:
Bo Sjöberg (S)
Ulla Stenlund (S)
Maria Karlsson (S)
Lina Klockar (ESK)
Britta Angenete Gillberg (ESK)