Foto: Leif Helge

Kollekt

swishnummer 123 570 26 42

Vad är kollekt? 
Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i gudstjänsten, där vi ger pengar till ett gott ändamål. Det är en solidaritetshandling där vi efter förmåga delar med oss till andra.  

Kollekter på olika nivåer
Kollekt samlas in vid varje söndagsgudstjänst. Vissa kollekter är gemensamma för hela Svenska kyrkan (rikskollekt). Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor inom Svenska kyrkan går till samma ändamål. Ibland går kollekten till ett regionalt ändamål, då är ändamålet gemensamt för alla kyrkor i Karlstad stift (stiftskollekt). Övriga söndagar kan församlingen själv bestämma vilka organisationer som ska få pengarna (församlingskollekt). I Karlskoga församling är det kyrkorådet som beslutar kollektändamålet.

Vem får del av kollekten?
Präst eller kyrkvärd meddelar ändamålet under gudstjänsten.

Gåvor i form av kontanter eller via appen swish med mobiltelefonen
I kyrkan kan man välja att ge en gåva med kontanter alternativt med mobiltelefon- appen swish. Med swish finns dessutom möjlighet att skänka en gåva när helst man önskar, även när man inte har möjlighet att delta i gudstjänsten eller saknar kontanter. Vid dessa tillfällen kan det eventuellt vara av vikt att veta att kollektändamålet byts varje söndag.

swishnummer 123 570 26 42

Tack!