Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bra att veta om begravning

Praktiskt inför begravningen

Det kan vara mycket praktiskt att ordna med inför en begravning.
Här finns svar på vanliga frågor.

När någon har dött

Som anhörig hamnar man ofta i chocktillstånd när någon dör. Ett viktigt råd är att ta det lugnt. Den avlidnes kropp tas i de flesta fall om hand av sjukhuset eller servicehuset, eller av polisen, om det handlar om en olycka. De ser till att kroppen förs till bårhuset eller motsvarande plats. Läkaren skickar dödsattest till lokala skattemyndigheten.

Vem kontaktar man?

De anhöriga kan anmäla dödsfallet genom att kontakta en begravningsbyrå eller församlingsexpeditionen. Den församling där den döde var folkbokförd har ansvar för begravningen. Telefonnummer till Karlskoga församlings bokning är 0586-688 00. Anhöriga som önskar att en viss präst ska leda begravningsgudstjänsten kan själva, eller genom begravningsbyrån, framföra sitt önskemål till församlingsexpeditionen.

De anhöriga får en inbjudan till den söndagsgudstjänst, då man läser upp namnet på den som gått bort, i samband med bön och ljuständning.

Hur gör man när den döde inte var medlem i Svenska kyrkan?

Om den döde inte tillhörde Svenska kyrkan hålls i regel inte någon begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan. Man utgår från att den som lämnat Svenska kyrkan, eller aldrig har tillhört den, heller inte vill bli föremål för en gudstjänst efter livets slut. 

Det kan dock finnas särskilda skäl för att ändå hålla en gudstjänst. 
Om det i samtal med församlingsprästen framkommer att det finns skäl att ha en kyrklig begravning, kan församlingens kyrkoherde fatta beslut om det.

Kyrklig eller borgerlig begravning?

Man väljer om begravningen ska vara kyrklig eller borgerlig. Är den kyrklig hålls den som en begravningsgudstjänst. Om den döde tillhört ett annat kristet samfund eller en annan religion, vänder sig de anhöriga till detta samfund för den religiösa akten.

Vill man hålla en borgerlig begravning kan man kontakta kommunen för att få upplysningar om borgerliga begravningsförrättare. Det finns dock inget krav på att anlita en borgerlig begravningsförrättare. Akten kan också genomföras av de anhöriga själva.

Hur bekostas en begravning?

Den som är medlem i Svenska kyrkan har betalat en kyrkoavgift. I den ingår kostnad för präst, musiker och övrig personal vid begravningsgudstjänsten. 

Lokal för begravningsceremonin och gravplats är betald genom begravningsavgiften, som alla, även icke medlemmar i Svenska kyrkan betalar. Läs mer i rutan till höger om dessa avgifter.

Kostnader som inte ingår i kyrko- och begravningsavgiften är kista, blommor, transport till bisättningslokalen (lokalen för förvaring och visning), minnesstund och gravsten. Detta får dödsboet eller de efterlevande betala. Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnaderna kan de anhöriga kontakta kommunens socialtjänst

Vad finns det för begravningsplatser?

En begravningsplats kan antingen vara en kistgrav eller urngrav.
Vid gravplatsen finns då ofta en så kallad gravvård, till exempel en gravsten eller ett kors.

En begravningsplats kan också vara en minneslund eller askgravlund. Vid begravning i en minneslund får de anhöriga inte närvara, eftersom man inte får tillgång till en specifik plats. De anhöriga har istället möjlighet att besöka minneslunden, och tända ljus och lämna snittblommor.

Askgravlund är ett gravskick som liknar minnselund, men där anhöringa får närvara vid gravsättningen. Här finns även möjlighet att får den avlidnes namn ingraverat på en bronsplatta. Smyckningsplasen är gemensam.

Förutom begravningsplatser finns också möjlighet att sprida askan i havet eller naturen. För att göra detta måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

Karlskoga församling har fyra kyrkogårdar.

Gamla kyrkogården,
Den äldsta kyrkogården där bygdens första gravsättning ägde rum. 

Skogskyrkogården, en av de tidigast anlagda i Sverige, räknas som en av norra Europas vackraste och mest natursköna. 

Östra kyrkogården,
med stark prägel av bergslagsnaturens omväxlande öppna och slutna landskap. 

Karlsdals kyrkogård, 
Nordost om Karlskoga, en genuin brukskyrkogård.  

När håller man en minnesgudstjänst?

Minnesgudstjänst kan hållas när en saknad person tros vara död men kroppen inte återfunnits. Minnesgudstjänster har till exempel hållits i samband med Estonia- och Tsunamikatastroferna. En minnesgudstjänst kan också hållas om den avlidne uttryckligen avsagt sig begravningsgudstjänst.

Begravning i stillhet?

Ibland står det i dödsannonser att begravningen sker i stillhet, vilket innebär att endast de allra närmaste är närvarande. Det kan vara den döde som uttryckt en sådan önskan eller något som de anhörigas vill.

Fler frågor?

Om du har frågor kring begravning kan du kontakta en begravningsbyrå eller vår bokning.

Kontakta oss: 
Telefon: 0586-688 00
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppettider:
Vardagar 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00 

Besöksadress:
Kungsvägen 39