Foto: Gustaf Hellsing IKON

Sverigefinsk verksamhet - suomikielinen seurakuntatyö

Det sverigefinska församlingsarbetet är tvåspråkigt och presenteras därför på både finska och svenska.

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö / Sverigefinskt församlingsarbete - Karlstads stift - Svenska kyrkan

Tervetuloa Karlstadin hiippakunnan ruotsinsuomalaisen seurakuntatyön nettisivuille! Karlstadin hiippakuntaan kuuluu Värmland ja Dalsland. Hiippakunta on osa Ruotsin kirkkoa, yksi sen 13 hiippakunnasta.

Välkommen till webbplatsen för den sverigefinska församlingen i Karlstad stift! Karlstad stift inkluderar Värmland och Dalsland. Stiftet är en del av Svenska kyrkan, en av dess 13 stift.

Klicka på länken/klikkaa linkkiä
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/ruotsinsuomalainen-seurakuntatyo

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö - sverigefinsk verksamhet

Det sverigefinska församlingsarbetet  
Karlskogan ruotsinsuomalainen seurakuntatyö
Karlskogassa ruotsinsuomalaista seurakuntatyötä on tehty lämmöllä ja sydämellä jo yli 50 vuotta. Monet papit ovat johtaneet seurakuntamme näiden vuosien aikana. Alussa toimintaan kuului ompeluseura, kuorotoiminta ja lapsi- ja nuorisotyötä. Myös suomenkielisistä jumalanpalveluksista on tullut olennainen osa seurakuntalaisten elämään. Kirkko tavoittaa useita ihmisiä myös kahvihartauksissa ja muissa hengellisissä tilaisuuksissa yhteistyössä Suomiseurojen kanssa.

Jumalanpalveluksia

Suomenkielinen messu/ jumalanpalvelus pidetään kerran kuukaudessa Karlskogan kirkossa pappimme Jonatan Edlundin johdolla. Hänen apunaan toimii eri henkilöitä riippuen messun teemasta. Kirkonmenojen jälkeen tarjoillaan aina kirkkokahvit. Kaikki ovat tervetulleita.

Entinen ompeluseura on muuttanut nimen ” Hyvän olo Piiriksi”.

Ompeluseura toimi aikaisemmin käsityö merkeissä lähetystyön hyväksi. Tapaamme seurakuntakoti 39:ssä joka toinen torstai. Myymme arpoja, laulamme, kuuntelemme runoja tai esitelmiä ja seurustelemme kahvikupin ääressä.

Arpojen tulot menevät edelleenkin lähetystyön tukemiseen.

Diakoniatoiminta

Diakoniatoiminta tulee aina vaan tärkeämmäksi, koska seurakuntalaiset vanhenevat ja tarvitsevat enempi apua.

Ystäväpalvelun vapaaehtoiset vierailevat vanhuksien kotona, vanhainkodeissa ja sairaalassa. Tämä on hyvin tarpeellista ja arvostettua toimintaa. Ystäväpalveluun tarvitaan jatkuvasti uusia voimia ja vapaaehtoisia. Koulutusta järjestetään kurssien ja luentojen muodossa sekä uusille että vanhoille volontääreille.

Det sverigefinska församlingsarbetet i Karlskoga

Det sverigefinska församlingsarbetet har pågått i över 50 år i Karlskoga i den medmänskliga andan. I början innefattade det sygruppen, kör-, barn- och ungdomsverksamhet. Flera präster har hunnit passera genom åren. Denna verksamhet har blivit en naturlig del av de finsktalande församlingsbornas liv.

I samarbetet med Finska föreningarna når kyrkan ytterligare personer som deltar ex vid kaffeandakterna och  andra andliga tillfällen.

Gudstjänster

Mässa/gudstjänster på finska ordnas en gång i månaden i Karlskoga kyrka. Vår präst Jonatan Edlund håller predikan. Han får hjälp av kyrkvärdar. Kyrkkaffe bjuds alltid efteråt i församlingssalen. Alla är välkomna att delta.

Syföreningen

Syföreningen har bytt namn till ”må bra gruppen eftersom de flesta inte längre handarbetar. Vi träffas på församlingshemmet 39:an, säljer lotter, sjunger psalmer, lyssnar på några texter eller dikter och umgås över en kaffekopp. Må bra gruppen träffas varannan torsdag kl. 14.

Diakonal verksamhet

Diakonal verksamhet har blivit en allt större del av församlingens verksamhet pga den åldrande befolkningen. Många behöver hjälp av andra. Därför finns det välfungerande väntjänst-verksamhet. En grupp besöker kontinuerligt äldre i deras hemmiljö, på olika äldreboende och på lasarettet. Detta är en mycket uppskattad hjälp. Väntjänst-gruppen tar gärna emot nya villiga krafter, utbildning ges i form av kurser och föreläsningar.

Jonatan Edlund,
Suomenlielinen pappi 0586-688 41 Jonatan.edlund@svenskakyrkan.se

Merja Piispanen
Diakoni-assistentti  0586-68830   merja.piispanen@svenskakyrkan.se

Kungsvägen 39
691 31 Karlskoga