Kyrkoåret

Här finner du bibeltexterna för kommande söndag, samt tema och vilken liturgisk färg och altardekoration som rekommenderas.