Förskolan
Foto: Leif Helge

Barnverksamhet

I Karlskoga församling har vi många olika aktiviteter för barn. Vi träffas i våra egna lokaler, på förskolor och skolor. Dessutom bedriver vi två egna förskolor, förskolan Giraffen och Öppna förskolan.

Förskolan Giraffen

Förskolan Giraffen är en enskild förskola som drivs av Karlskoga församling. Vi är ett alternativ till den kommunala förskolan.

Öppna förskolan

Välkommen till öppna förskolan i Österledskyrkan. Hit kan du som förälder/annan vuxen komma med ditt/dina barn för att leka, träffa andra föräldrar och få tips och stöd i din föräldraroll.