Kyrkofullmäktige

2022-2025

SAMMANTRÄDEN 2022
10 maj & 1 november. 

(S) Arbetarepartiet Socialdemokraterna
(ESK) Engagemang för Svenska kyrkan i Karlskoga församling
(SD) Sverigedemokraterna

ORDFÖRANDESKAP I KYRKOFULLMÄKTIGE:
Siv Björck Kjellgren (S) Kyrkofullmäktiges ordförande
Liselotte Eriksson (S) Kyrkofullmäktiges vice ordförande
Anneli Lyckeborn (ESK) Kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande

Ledamöter i kyrkofullmäktige:
Anders Olsson (S)
Carola Sandberg (S)
Maria Karlsson (S)
Jan Peter Bäckström (S)
Ingrid Norrbäck (S)
Yvonne Nilsson (S)
Håkan Talberg (S)
Marie Johansson Gadde (S)
Annika Karlsson (S)
Annette Petersen (S)
Anneli Ridaeus (S)
Barbro Österberg (S)
Åke Andersson (S)

Pontus Quick (ESK)
Thorbjörn Andersson (ESK)
Maria Nyberg (ESK)
Anna Danielsson (ESK)
Johan Hinz (ESK)
Britta Angenete Gillberg (ESK)
Barbro Davidson (ESK)
L. Bertil Jönsson (ESK)
Ing-Britt Jönsson (ESK)

Jeanette Hällgren (SD)
Daniel Erikols (SD)
Richard Sandström (SD)
Simon Sandström (SD)

Ersättare i kyrkofullmäktige:
Stina Linbäck Olsson (S)
Britt-Marie Karlsson (S)
Kerstin Andersson (S)
Karl-Axel Hedvall (S)
Ingegerd Bennysson (S)
Lars Sjöberg (S)
Helena Nilsson Kjellberg (S)

Lina Klockar (ESK)
Margareta Palonen (ESK)
Leif Eriksson (ESK)
Elisabeth Wahlström (ESK)