Kyrkogårdsutskott

2022-2025

SAMMANTRÄDEN 2022
22 mars, 17 maj, 16 augusti, 27 september & 8 november.

Ordförande:
Maria Karlsson (S)

Vice ordförande:
Barbro Österberg (S)

Ledamöter:                            Ersättare:
Maria Karlsson (S)                  Åke Andersson (S)
Barbro Österberg (S)             Jan Peter Bäckström (S)
Ingrid Norrbäck (S)                 Anette Petersen (S)

Maria Nyberg (ESK)               Ing-Britt Jönsson (ESK)
B. A Gillberg (ESK)                  Pontus Quick (ESK)