Foto: Leif Helge

Kyrkovalet 2021

Klicka på bilden som följer nedan för att läsa slutgiltigt resultat

Noterbart!
Politiskt obundna Engagemang för Svenska kyrka i Karlskoga församling tappar två mandat som delas mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som båda ökar ett mandat i kyrkofullmäktige jämfört med valet 2017. Förtidsröstningen som startade två veckor innan valdagen slog nytt rekord och på själva valdagen var uppslutningen god med en strid ström till samtliga vallokaler. Därför var det något av en överraskning när valdeltagandet i Karlskoga församling sumerades och visade på en minskning med 466 angivna röster. 
En del av förklaringen kan vara att antalet röstberättigade i Karlskoga församling har minskat med närmare 1100 personer sedan förra valet.   

I svensk media har debatten kretsat kring allt fler och tydligare vänster, högeralternativ kontra politiskt obundna nomineringsgrupper, men inte minst om ett nytt och alternativt valsystem där politiska partier överhuvudtaget inte ska få styra över Svenska kyrkans verksamhet. Annars har allmänhetens åsikter generellt mest handlat okunskap om kyrkovalet och brist på engagemang och motivation att rösta. Det har varit svårt att få någon klarhet i vad dussinet nomineringsgrupper i kyrkomötet och stiftet står för och vad som skiljer dem åt. Det är ganska uppenbart att många upplever att det är komplicerat att ha en tydlig uppfattning om var man ska lägga sin röst

Klicka på bilden för att komma till slutgiltigt resultat. Foto: Leif Helge