Foto: Leif Helge

Kyrkoval 19 sept 2021

Klicka på bilden nedan för att läsa tidningen