Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Volontär

Att vara volontär eller ideell medarbetare i Svenska innebär att du ger av din tid till dina medmänniskor.

Kontaktpersoner:
Magnus Åsehäll/enhetschef
Direktnr 0586 - 688 05
Växelnr. 0586 - 688 00
Mejl: magnus.asehall@svenskakyrkan.se

Du får engagera dig för det som Du anser viktigt.
Vi människor behöver varandra, vi utvecklar oss själva och växer tillsammans.

Medmänsklighet och gemenskap är ett uttryck för kristen tro.
 
Välkommen med en intresseanmälan till Karlskoga församling.
Efter anmälan blir du kontaktad för ett personligt samtal.
Syftet med samtalet är att du får berätta om vad Du vill med ditt engagemang och vad du kan bidra med.Vårt mål är att göra verklighet av det du vill. Att erbjuda dig ett volontärsuppdrag.
Du bestämmer själv omfattningen av ditt uppdrag. 

Arbetsuppgifterna är många och varierande och kan t.ex vara

Besökstjänst:

Besöka ensamma äldre som sällan eller kanske aldrig får något annat besök. Församlingen samarbetar med  Kontaktservice.  

Andakter och gudstjänster:

Att framförallt hjälpa till på våra äldreboenden men även i olika former av caféverksamhet med t.ex. att komma på plats, läsa högt, sjunga, eller kanske baka något till en kaffestund.     

Barn och ungdomar:

Delta i församlingens arbete med öppen verksamhet för barn och ungdomar.  

Caféverksamhet:

Brygga kaffe, servera, ta emot och visa till rätta vid församlingens olika typer av caféverksamheter.  

Integrationsarbete:

Hjälpa till med blanketter och myndighetskontakter, konversera på svenska på vårt språkcafé etc.  

Gruppledare eller initiativtagare:

Möjligheterna är många att hjälpa till i församlingslivet.
Kontakta oss med din idé.
Volontärer får utbildning, råd och stöd för sin uppgift.


Välkommen!

 "En droppe doppad i livets älv har ingen kraft att flyta själv
Dock finns ett krav på varenda droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe"

Tage Danielsson