Kontakta oss

Karlskoga församling

ORDINARIE ÖPPETTIDER EXPEDITION
Vardagar 9-12 & 13-15

Avvikande telefon och besökstid
kl. 13-15 gäller 8/12
kl. 9 – 12 gäller 19/12 t.o.m. 5/1
och helt stängt gäller 26/12 & 6/1

Församlingsexpedition 0586-688 00
Kyrkogårdsförvaltning 0586-688 14
e-post: karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se