Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtalsstöd i Karlskoga församling

Behöver du någon att samtala med?


DIAKONER:
Magnus Åsehäll 688 05
Eva Gelang 688 01
Johanna Ärlandsback 688 24

DIAKONIASSISTENT:
Merja Piispanen 688 30 / suomenkielinen diakonia-assistentti 

PRÄSTER:
Kristina Lundberg 688 21
Daniel Pereyra 688 40 
Jonatan Edlund svensk/finskspråkig 688 41

JOURHAVANDE PRÄST:
Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06, även
om du befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen,
rädd, orolig, eller känner dig ensam.
Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.
Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.
På Svenska kyrkans hemsida har du också möjlighet att
chatta eller skriva ett digitalt brev.
JOURHAVANDE PRÄST kl. 21-06 (112)
PALVELEVA PUELIN klo 21-24 (026-26 25 00)

 

 

 

LISA. Hitta rätt hjälp i karlskoga/degerfors