Samtalsstöd i Karlskoga församling

Välkommen att kontakta Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan och det kostar ingenting.

Behöver du någon att samtala med?


DIAKONER:
Eva Gelang 688 01
Johanna Ärlandsback 688 24
Ann Bjerknes 688 06 / sjukhusdiakon

DIAKONIASSISTENT:
Merja Piispanen 688 30 / suomenkielinen diakonia-assistentti 

PRÄSTER:
Maria Sandström 684 17 
Kristina Lundberg 688 21
Daniel Pereyra 688 40 
Jonatan Edlund svensk/finskspråkig 688 41
Monica Mannberg 684 16 / fängelsepräst

JOURHAVANDE PRÄST:
Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06, även
om du befinner dig utomlands. Du kan ringa om du är ledsen,
rädd, orolig, eller känner dig ensam.
Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst.
Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.
På Svenska kyrkans hemsida har du också möjlighet att
chatta eller skriva ett digitalt brev.
JOURHAVANDE PRÄST kl. 21-06 (112)
PALVELEVA PUELIN klo 21-24 (026-26 25 00)

 

 

 

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

LISA. Hitta rätt hjälp i karlskoga/degerfors