Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoavgift

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift som inkluderar begravningsavgiften. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgift.

DIN MEDLEMSAVGIFT

Hur mycket du betalar beror på din inkomst och i vilken församling du är folkbokförd. Om du tillhör Karlskoga församling betalar du 1,01 kr per skattekrona, (per skattat hundralapp) vilket är bland de lägsta i Värmland. 75 öre är kyrkoavgift och 26 öre är begravningsavgift. Dessutom betalar man 5 öre till Karlstads stift, vilket ger oss oss stöd och hjälp gällande t.ex. barn, ungdoms- och konfirmandverksamhet .

Avgiften bestäms av kyrkofullmäktige, som väljs av Svenska kyrkans medlemmar vart fjärde år. Avgiften till stiftet bestäms av stiftsfullmäktige.

TACK för att du bidrar till vårt viktiga arbete bland barn, unga, ensamma och utsatta! Ditt bidrag är viktigt för oss!

BEGRAVNINGSAVGIFT
En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. I Karlskoga är begravningsavgiften 26 öre. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Nivån på avgiften kommer att beslutas av Kammarkollegiet i november 2016. Från och med 2017 kommer den nya avgiften att betalas och synas på skattesedeln