Kyrkoavgift

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift som inkluderar begravningsavgiften. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgift.

DIN MEDLEMSAVGIFT

Skattekrona. Ordförklaring:
Räkneenhet som används vid beräkning av skatteunderlaget för kommunalskatt.
En skattekrona motsvarar 100 kr beskattningsbar inkomst.

Hur mycket du betalar beror på din inkomst och i vilken församling du är folkbokförd. Om du tillhör Karlskoga församling betalar du 1,175 kr/skattekrona,
vilket är bland de lägsta i Värmland. 85 öre är församlingsavgift och 25 öre är begravningsavgift samt 7,5 öre till Karlstads stift.

Avgiften bestäms av kyrkofullmäktige, som väljs av Svenska kyrkans medlemmar vart fjärde år. Avgiften till stiftet bestäms av stiftsfullmäktige.

TACK för att du bidrar till vårt viktiga arbete bland barn, unga, ensamma och utsatta! Ditt bidrag är viktigt för oss!

BEGRAVNINGSAVGIFT
En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. I Karlskoga är begravningsavgiften 25 öre. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun.

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift. Lagändringen gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten.