Bra att veta om gravskötsel

Gravrättsinnehavare

Vi söker gravrättsinnehavare till följande gravplatser

Begravningsplatsen

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Förvaltningen sköter de allmänna ytorna - beskär träd och buskar, rensar ogräs och klipper gräs med mera. Gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick. 

Vad ingår i begravningsavgiften?

Svenska kyrkans församlingar har ansvaret att anordna begravningsplatser. För att bekosta detta betalar alla som är folkbokförda i Sverige en begravningsavgift via skattsedeln. Den avgiften täcker kostnader för att ställa gravplatsen i ordning, för eventuell kremering och för lokal för be-gravningsceremoni under förutsättning att detta sker i den församling man är folkbokförd. Däremot får inte denna begravningsavgift användas till skötseln av graven. Den tjänsten måste du antingen ordna själv eller beställa av kyrkogårdsförvaltningen.

Avtal om gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen åtar sig gärna att sköta graven. Vi tror att du vill ha en vacker och värdig plats att komma till för att minnas och hedra den som gått bort. Kyrkogårdsförvaltningen utför skötseln fackmässigt och tar till vara gravrättsinnehavarens intressen och samråder med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Vad ingår?

Om du tecknar ett gravskötselavtal innebär det att kyrkogårdsförvaltningen garanterar att graven hålls i ett vårdat och värdigt skick och kommer då att:
-  Vårstäda under april månad, ta bort eventuella vinterdekorationer och putsa eventuella perenna växter.
- Klippa gräset på graven under hela säsongen, oftast en gång per vecka.
- Kantskära planteringsytan samt fylla på ny jord i planteringsytorna.
- Vi använder självbevattnande planteringslådor.
- Sommarplanteringen påbörjas första veckan i juni, klar till midsommar.
- Rensa planteringsytan från ogräs under juni-september.
- Höststädar under september/oktober månad och tar bort sommarväxter.
Det finns också möjlighet att teckna flerårsavtal för skötseln av graven. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information om detta. De gravar där kyrkogårdsförvaltningen utför gravskötsel markeras med en gravskötselsticka i planteringsrutan.

Planteringstid

Påskliljor (vårblommor) planteras i slutet av april
Sommarplanteringarna är under normala förhållanden klara till midsommar.
Ljung planteras i slutet av september.
Krans/rosett läggs ut i Allhelgonaveckan.

Gräsklippning

Väljer du att inte ha planteringsruta kan vi så gräs över hela gravytan utan kostnad.  

Avgiften

Gravrättsinnehavaren betalar till kyrkogårdsförvaltningen en årlig avgift för uppdraget enligt prislista. Fakturering görs automatiskt under februari månad varje år om inte avtalet sägs upp. Vi utför skötseln när betalning inkommit.
Meddela kyrkogårdsförvaltningen till exempel vid adressändring eller ny gravrättsinnehavare. Klicka här för att se aktuell prislista

Teckna skötselavtal

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen i Karlskoga församling på telefonnummer:
0586-688 14