Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lediga jobb Karlskoga församling

Förnärvarande har vi inte några lediga tjänster, men du är ändå alltid lika välkommen att göra en intresseanmälan om du vill ingå i vårt arbetslag.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring, Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

I Karlskoga församling är vi ett 80-tal anställda med en mängd olika arbetsuppgifter. Vi jobbar bland annat med administration, barn, ungdom och familj, vi har samhällsstödjande uppgifter, gudstjänster, undervisning och musik, vi arbetar med kyrkogårdar, fastigheter, teknisk service och mycket mer.
Karlskoga församling erbjuder ett generöst utbud av personalförmåner inom både friskvård, handledning, egen andlig fördjupning samt fortbildning.
Välkommen att ansöka de tjänster vi annonserar ut här och på arbetsförmedlingen.
Behandling av personuppgifter vid platsansökan läs nedan.

Behandling av personuppgifter: Platsansökan

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi registrerar de uppgifter om dig som du själv uppger. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom församlingen och endast i syfte att administrera visat intresse för arbete hos oss. Vi behöver dina uppgifter bland annat för att kunna avgöra om du är en lämplig kandidat och för att kunna kontakta dig. Om du inte anställs gallras uppgifterna ur våra system två år efter att beslutet vunnit laga kraft. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas under anställningen. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen i Karlskoga på tel: 0586-688 00 alternativ via mejl på karlskoga.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud Erika Malmbergs
Telefon: 0725-49 64 34
Mejl: erika.malmberg@intecjrity.se