Kör för alla
Foto: Leif Helge

Körverksamhet

I Karlskoga församling finns flera olika körer med olika inriktning. Vår målsättning är att församlingen ska ha ett rikt och bärande körliv; för alla åldrar, svårighetsgrader och arbetsformer och att vi är öppna för nya uttrycksformer och arbetssätt. Här presenterar vi de olika körerna och kontaktuppgifter till ledarna. Välkommen att vara med!

Tillfälliga förändringar i körverksamheten.

Verksamhet fortgår som vanligt för barnkörerna ”Barnkören i Öster” och ”Voices from heaven”.
Däremot pausas vuxenkörerna ”Söderkyrkans kör och ”Lördagssång” tillsvidare.