Foto: Leif Helge

Körverksamhet

I Karlskoga församling finns flera olika körer med olika inriktning. Vår målsättning är att församlingen ska ha ett rikt och bärande körliv; för alla åldrar, svårighetsgrader och arbetsformer och att vi är öppna för nya uttrycksformer och arbetssätt. Här presenterar vi de olika körerna och kontaktuppgifter till ledarna. Välkommen att vara med!

Karlskoga Kyrkokör

blandad vuxenkör - övningstillfällen dagtid

Projektkören

Blandad vuxenkör - övningstillfällen på kvällstid

Voci d’Angeli

Vuxenkör på avancerad nivå

Voices from heaven

Ålder 12-16 år

Kyrkans barnkör Öster

Barnkör i Österledskyrkan 6-12 år

Kyrkans barnkör Söder

Barnkör i Söderkyrkan 6-12 år

Kyrkans barnkör i centrum

Barnkör i Karlskoga kyrka 6-10 år